Login:
Password:

Forgot password? Register
Supreme Marshall
17 Level
20,624 Experience
182,881,806 Damage
10.25 Economy skill
2358 Strength
The Gambia
Location
Vietnam
Citizenship
Day 280 Birthday
Enterprise
Military unit The Thirteen Samurai
Working at
This citizen has been inactive for 1387 days

Damage:
4,483 / 8,128
Critical hit:
8,966 / 16,256
Base critical chance
12.5 %
+3.83 %
Total critical chance
16.33 %
16.33 %
Base miss chance
12.5 %
-4.69 %
-6.43 %
Overall miss chance
1.38 %
1.38 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.73 %
+5.05 %
Overall chance to avoid DMG
17.78 %
17.78 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x4
  • x9
  • x133
  • x20
Friends (42)
Top achievements
Total achievements: 82 of 241See all achievements
Shouts
Chinh thuc giam gia sung xuong 3.2g/100 sung!
king_of_god97 posted 5 years ago

Win we are winner =)) yolo!
king_of_god97 posted 5 years ago

Súng hiện h ko đủ mình chỉ cung cấp đc 1 phần còn lại các bác pải mua trên shop
king_of_god97 posted 5 years ago

Vì lý do công bằng nên các bạn mình sẽ gửi 100 súng = 3.3g trong mỗi contract lần lượt nếu còn dư mình sẽ xoay vòng lại!
~K~
king_of_god97 posted 5 years ago

Thề có chúa là e đg khóc =(( e có dự định tăng giá súng 0.001 cho ý kiến.
king_of_god97 posted 5 years ago

Lương 6.0: 1.3g nhé!
king_of_god97 posted 5 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Euforia | Duna | Countryball | Orange | esim political game
Play on