Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
MultiMaker01 is administering multiple accounts. Minions are: MultiMinion01, MultiMinion02, MultiMinion03
Brigadier General
13 Level
5,855 Experience
32,092,412 Damage
8.984375 Economy skill
3631 Strength
Mali
Location
Philippines
Citizenship
Day 1048 Birthday
This citizen has been inactive for 699 days

Damage:
6,099 / 9,887
Critical hit:
12,198 / 19,774
Base critical chance
12.5 %
+0.61 %
Total critical chance
13.11 %
13.11 %
Base miss chance
12.5 %
-2.18 %
-2.26 %
-1.15 %
-2.0 %
-2.47 %
Overall miss chance
2.44 %
2.44 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+1.66 %
+2.9 %
Overall chance to avoid DMG
9.56 %
9.56 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x6
  • x6
  • x34
  • x11
Friends (17)
Top achievements:
Total achievements: 50 of 247See all achievements
Shouts
Palimos po ng mga kagamitan na hindi niyo na po ginagamit para tumaas ang pagkakataon ko na makatama sa kalaban. Sa ngayon ay malapit sa 7% ang aking mintis, sayang ang armas at pagkain kung di tumama.
MultiMaker01 posted 2 years ago

Maraming salamat sa New Appeal System at ako ay nakabalik sa Suna mula sa pagkakahimbing sa loob ng 551 na araw. Kumusta kayo dito?
MultiMaker01 posted 2 years ago

Mission #36: Get to know the community better
Task: Shout a question about IRC/Skype/TeamSpeak etc. channels where you can speak with the community outside the game
MultiMaker01 posted 4 years ago

MultiMaker01 posted 4 years ago

Mission #17: Say hello
MultiMaker01 posted 4 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on