Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
_______________________________________________


Learn From Your Mistakes!! I like studying

Realdavo _Realdavo _Realdavo_ ArtashesA _Realdavo_1 Davit Bek Russian_Hacker

Everything that bans me, makes me fill alive !
_______________________________________________

F0REVER!!
Anonymous F0REVER!!

I have been in

_______________________________________________

My Profiles in Primera , Classica , Testura , Secura Ethnica
_______________________________________________

2 Click Mode ON/OFF
Merc Mode ON/OFF
BH Hunt Mode ON/OFF
_______________________________________________

My E-Sim Career

America Server

Congress Member of
x1
Congress Member of
x3
Leader of MU

Antica Server

Congress Member of
x1
Congress Member of
x1
Congress Member of
x1
CP of
x1
Former Leader of MU

Maxima Server

Congress Member of
x3
CP of
x3
Leader of MU
Party Leader
Dictator OF and FROM

Yet the strongest account I ever had. I miss Maxima

Primera Server

Congress Member of
x3
Congress Member of
x1
Congress Member of
x1
CP of
x2

Secura Server

Congress Member of
x7

Classica Server

Congress Member of
x3
CP of
x6
Leader of MU

Suna Server

Congress Member of
x3
Congress Member of
x6
Congress Member of
x2
Congress Member of
x1
Congress Member of
x1
Congress Member of
x2
CP of
x1

Ethnica Server

Congress Member of
x5

Refugia Server

Congress Member of
x1
CP of
x1

_______________________________________________

My citizenship country is not
responsible for my actions


I DONT SIGN ANY NAPs
_______________________________________________


_______________________________________________

The End
Imperator Caesar
23 Level
45,497 Experience
1,898,353,069 Damage
12.375 (12.72) Economy skill
3173 Strength
Armenia
Location
Armenia
Citizenship
Day 1043 Birthday
Enterprise
Newspaper
This citizen has been inactive for 640 days

Damage:
6,243 / 13,649
Critical hit:
12,486 / 27,298
Base critical chance
12.5 %
+5.04 %
+4.15 %
+4.82 %
+3.58 %
+3.49 %
+1.16 %
Total critical chance
34.74 %
34.74 %
Base miss chance
12.5 %
-6.75 %
-6.32 %
Overall miss chance
-0.57 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+4.89 %
+5.07 %
Overall chance to avoid DMG
14.96 %
14.96 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.35
  • x19
  • x12
  • x10
  • x3
  • x785
  • x6
  • x108
Friends (70)
Top achievements:
Total achievements: 132 of 241See all achievements
Shouts
http://prnt.sc/f2klqb

Պոպկոռնը վեկալե, սպասում եմ երբ ա Հայաստան մտնելու

#ԵլքԿա #ԹեԵլքԿա#ՄուտքԷլԿա
Realdavo_ posted 3 years ago

Տղերք կպեք, գոնե սենց տուզիկ երկրների դեմ մեդիկ տանենք: Լիգան մենակ BH-ների համար չի
Realdavo_ posted 3 years ago

Զենքով պադերժկա կարաք անեք?
Realdavo_ posted 3 years ago

Txerq, karum eq zenqov apahoveq xpem, sax poxers arajin krvi vra caxseci, ban chmnac
Realdavo_ posted 3 years ago

can you revoke me?
Realdavo_ posted 3 years ago

Hello Algeria
Realdavo_ posted 3 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Deriva | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on