Login:
Password:

Forgot password? Register
Imperial Generalissimus
21 Level
37,974 Experience
694,698,422 Damage
24.546875 Economy skill
4101 Strength
Hungary
Location
Slovakia
Citizenship
Day 890 Birthday
Enterprise
Party Black Silk
This citizen has been inactive for 777 days

Damage:
9,560 - 19,471
Critical hit:
19,120 - 38,942
Base critical hit chance
12.5 %
+7.68 %
+7.81 %
+5.67 %
+5.31 %
Total critical hit chance
38.97 %
38.97 %
Base miss chance
12.5 %
-7.95 %
-5.4 %
Overall miss chance
-0.85 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.63 %
+7.46 %
+3.25 %
Overall chance to avoid DMG
23.34 %
23.34 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x32
  • x39
  • x3
  • x560
  • x59
Top achievements:
Total achievements: 90 of 262See all achievements
Friends (57)
Shouts
Lajdak, kedy si vybavis heslo na org?
Tiamat posted 2 years ago

Dajte niekto zákon zvoliť prezidenta, nemáme CP a org je zamknutý.
P.S. dajte vedieť, koľko Vás je tu aktívnych, či sa dá vôbec niečo podniknúť, či chcete vybojovať územia.
Tiamat posted 2 years ago

Player EstebanHarabin has removed you from their friends list1 day ago, Player EstebanHarabin has requested to add you as a friend 1 day ago, Player EstebanHarabin has removed you from their friend
Tiamat posted 2 years ago

Player EstebanHarabin has removed you from their friends list
Tiamat posted 2 years ago

V MU uz nie je GOLD
Tiamat posted 2 years ago

Your congress candidature was removed, because only candidates from top 5 parties are allowed to participate in elections.
Tiamat posted 3 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Chimera | Nexia | Luxia | esim political game
Play on