Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
item
Ete kuzes kamam g ov ashxatavardz tam
[Eco--- Salary
1- 2 Gold
2- 2.5 Gold
3- 3 Gold
4- 3.5 Gold
5- 4 Gold
6- 4.4 Gold
7- 4.8 Gold
8- 5.3 Gold
9- 5.7 Gold
10- 6.2 Gold
11- 6.6 Gold
12-- 7 Gold
13-- 7.4 Gold
14-- 7.9 Gold
15- 8.3 Gold
16-- 8.8 Gold
17-- 9.2 Gold
18- 9.7 Gold
19-- 10.1 Gold
20-- 10.6 Gold
21-- 11 Gold
22- 11.5 Gold
23-- 11.9 Gold
24-- 12.4 Gold
25-- 12.8 Gold
26- 13.3 Gold
27-- 13.7 Gold
28-- 14.2 Gold
29-- 14.6 Gold
30- 15.1 Gold
31-- 15.5 Gold
32-- 15.9 Gold
33-- 16.5 Gold

Destroyer
44 Level
323,989 Experience
29,640,700,193 Damage
40.515625 Economy skill
4831 Strength
Georgia
Location
Armenia
Citizenship
Day 809 Birthday
Ranks
2 / 43 National by XP
2 / 43 National by DMG
54 / 1,365 Global by XP
24 / 1,365 Global by DMG
Enterprise
Political office Congress member of Armenia
Political office Party leader
Military unit T_A_R_D_I_S
Party UNIT
Newspaper
SIS
Working at

Equip items
Damage:
10,048 - 38,778
Critical hit:
20,096 - 77,556
Base critical hit chance
12.5 %
+9.194 %
+9.34 %
+9.404 %
Total critical hit chance
40.44 %
40.0 %
Base miss chance
12.5 %
-10.854 %
Overall miss chance
1.65 %
1.65 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+8.248 %
+8.29 %
+8.39 %
+8.367 %
Overall chance to avoid DMG
38.3 %
38.3 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x81
  • x11
  • x73
  • x72
  • x10576
  • x13
  • x4
  • x808
Top achievements:
Total achievements: 185 of 247See all achievements
Friends (397)
Shouts
շնորհավոր Հայեր ջան,🥳🥳🥳 HAPPY 2022🥳🥳🥳
Կգնեմ երկաթ, Buy iron😎😎😎
Haay posted 21 days ago

ով reshuffled ու՞նի ծախեք առնեմ 500գ
Haay posted 2 months ago

կգնեմ ` Equipment parameter reshuffle
Buy Equipment parameter reshuffle
Haay posted 6 months ago

Էս վրաստանի ալյանսը էլ՞ի քնելա չլ՞նի ԱՄՆ գիշերա 🤪🤪🤪🤪
Haay posted 6 months ago

Տղեք ջան էս թուրքվրացական մոլտերը ՀՀ ից ռեվոկ էնք անելու ։ ամեն դեպքում
Haay posted 7 months ago

Կգնեմ հաց, նվեր ու ք1 զենք1000/1000/10000
Buy foof, gift & q1 waeps
Haay posted 7 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Gaia | Kyra | Fera | esim political game
Play on