Login:
Password:

Forgot password? Register
Buffs
About:
item
Ete kuzes kamam g ov ashxatavardz tam
[Eco--- Salary
1- 2 Gold
2- 2.5 Gold
3- 3 Gold
4- 3.5 Gold
5- 4 Gold
6- 4.4 Gold
7- 4.8 Gold
8- 5.3 Gold
9- 5.7 Gold
10- 6.2 Gold
11- 6.6 Gold
12-- 7 Gold
13-- 7.4 Gold
14-- 7.9 Gold
15- 8.3 Gold
16-- 8.8 Gold
17-- 9.2 Gold
18- 9.7 Gold
19-- 10.1 Gold
20-- 10.6 Gold
21-- 11 Gold
22- 11.5 Gold
23-- 11.9 Gold
24-- 12.4 Gold
25-- 12.8 Gold
26- 13.3 Gold
27-- 13.7 Gold
28-- 14.2 Gold
29-- 14.6 Gold
30- 15.1 Gold
31-- 15.5 Gold
32-- 15.9 Gold
33-- 16.5 Gold

Deus Ultimum
43 Level
283,414 Experience
24,146,110,336 Damage
37.0625 Economy skill
4608 Strength
Georgia
Location
Armenia
Citizenship
Day 809 Birthday
Ranks
2 / 43 National by XP
2 / 43 National by DMG
71 / 1,412 Global by XP
29 / 1,412 Global by DMG
Enterprise
Political office Congress member of Armenia
Military unit T_A_R_D_I_S
Party UNIT
Newspaper
SIS
Working at

Damage:
9,510 - 47,948
Critical hit:
19,020 - 95,896
Base critical hit chance
12.5 %
+8.34 %
+8.29 %
+8.409 %
Total critical hit chance
37.54 %
37.54 %
Base miss chance
12.5 %
-9.397 %
Overall miss chance
3.1 %
3.1 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x67
  • x10
  • x66
  • x65
  • x8725
  • x6
  • x4
  • x700
Top achievements:
Total achievements: 183 of 247See all achievements
Friends (375)
Shouts
Կգնեմ հաց, նվեր ու ք1 զենք1000/1000/10000
Buy foof, gift & q1 waeps
Haay posted 3 days ago

Մուլտերով կգնաք վրաաստան նախագահի ընտությոների մասնակցելու։
You will go to Georgia with cartoons and participate in the presidential election.!!!!!
Haay posted 1 month ago

WR Turniri բոյերը պետքա 8֊4 վերչանան որ նորից չսկսեն ախպերներ։
Haay posted 2 months ago

Տղեք ջան ադմի ի ռվ ները 8-4 anpayman
Haay posted 2 months ago

Տղեքէս էս սդմիմի բացաց բոյերը չկրեք։ 8֊4 էնք կրելու բացի բաքվից 8֊0
Haay posted 3 months ago

Վաճառում եմ
Country Ball
Q7 Weapon upgrade
Increased maximum damage by 18.58%
Increased maximum damage by 18.14%
Merged by ★ Haay
Haay posted 8 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Roxa | Exura | Aura | esim political game
Play on