Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
█████████████████████████
███████░░░░███░░░░███████
█████░░░░░░███░░░░░░█████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░███████████░░░████
████░░░███████████░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
█████████░░███░░█████████
████░░░██░░███░░██░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
████░░░░░░░███░░░░░░░████
█████████░░███░░█████████
█████████░░░░░░░█████████
█████████████████████████
Deus
41 Level
201,026 Experience
5,188,890,981 Damage
30.703125 Economy skill
4351 Strength
Armenia
Location
Armenia
Citizenship
Day 705 Birthday
Ranks
4 / 37 National by XP
12 / 37 National by DMG
134 / 1,713 Global by XP
277 / 1,713 Global by DMG
Enterprise
Political office Congress member of Armenia
Military unit Cosa Nostra
Working at
Owned companies (1)

Damage:
8,700 / 35,002
Critical hit:
17,400 / 70,004
Base critical hit chance
12.5 %
+8.44 %
+7.453 %
+7.16 %
+7.04 %
Total critical hit chance
42.59 %
40.0 %
Base miss chance
12.5 %
-7.23 %
-6.8 %
Overall miss chance
-1.53 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x28
  • x10
  • x52
  • x21
  • x3360
  • x9
  • x245
Friends (115)
Top achievements:
Total achievements: 161 of 247See all achievements
Shouts
Congratulations! You have been promoted to Deus. Your further damage will be increased by your new rank.
Hayastan Armenia posted 1 month ago

Արցախում մեզ թուրքերն են խփում իսկ մեջքից հայերը, Նժդեհի ասած թուրքանման հայերը։
Չկա ոչ մի արդարացում դավաճանների համար։
Hayastan Armenia posted 1 month ago

Congratulations! You have been promoted to Deus Dimidiam.
Hayastan Armenia posted 1 year ago

Փնտրում եմ աշխատողներ, բարձր աշխատավարձը երաշխավորվում է։
Hayastan Armenia posted 1 year ago

Ոչ ոք, և ոչ մի պետություն չպետքա մտածի թե ինքը կարող է խառնվել Հայաստանի ինքնիշխանությանը։
Hayastan Armenia posted 1 year ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on