Login:
Password:

Forgot password? Register
Imperator Caesar
36 Level
120,961 Experience
1,513,023,634 Damage
34.484375 Economy skill
4007 Strength
Bulgaria
Location
Bulgaria
Citizenship
Day 1 Birthday
Enterprise
Military unit Lannisters
Working at
This citizen has been inactive for 280 days

Damage:
7,884 / 12,420
Critical hit:
15,768 / 24,840
Base critical chance
12.5 %
+5.09 %
+1.39 %
+5.23 %
+4.39 %
+1.68 %
Total critical chance
30.28 %
30.28 %
Base miss chance
12.5 %
-6.9 %
-2.79 %
-6.9 %
-7.09 %
-0.63 %
Overall miss chance
-11.81 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+2.31 %
Overall chance to avoid DMG
7.31 %
7.31 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
+0.66 %
Free flight final chance
0.66 %
0.66 %
+0.0
  • x69
  • x41
  • x256
  • x16
Friends (98)
Top achievements:
Total achievements: 80 of 247See all achievements
Shouts
Защо от седмица няма подаръци на пазара? Няма производство ли,или има друга причина? Не може така, при такива велемощни фабриканти да няма основен продукт! Да поканим чужденци да продат тогава!
Lahana posted 2 years ago

ЧНГ,ЧНГ,ЧНГ
Lahana posted 2 years ago

Нека да живеят румънците!Иначе ги губим като клиенти.Ако се наложи винаги можем да ги сгънем!
Lahana posted 3 years ago

Бийте са за Тунизия!Имат полумесяц в герба,ама са наши ора,бой,бой,бой!
Lahana posted 3 years ago

Купувам провизии на нормални цени!Някой предлага ли?
Lahana posted 3 years ago

Въстанието във Влахия е дрейн,ако някой не го е разбрал все още!Вдигнал го е турчин,бийте в Мармара!
Lahana posted 3 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on