Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Prime Minister
x13
MoFa
x1
MoFa
x1
MoI
x1
MoD
x2
vCP
x1
LM
x1
MoE
x1
MoFa
x1
MoFa
x1
Legendary Generalissimuss
28 Level
71,797 Experience
883,885,495 Damage
31.265625 Economy skill
4379 Strength
Sweden
Location
Sweden
Citizenship
Day 593 Birthday
Enterprise
Military unit European Unity Front
Working at
This citizen has been inactive for 160 days

Damage:
8,944 - 13,385
Critical hit:
17,888 - 26,770
Base critical hit chance
12.5 %
+7.24 %
+5.43 %
+5.33 %
+3.2 %
+5.52 %
Total critical hit chance
39.22 %
39.22 %
Base miss chance
12.5 %
-6.41 %
-6.44 %
Overall miss chance
-0.35 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.32 %
+3.47 %
+3.1 %
+5.13 %
+4.33 %
+5.43 %
+5.55 %
Overall chance to avoid DMG
39.33 %
39.33 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x48
  • x14
  • x53
  • x39
  • x363
  • x57
Top achievements:
Total achievements: 123 of 270See all achievements
Friends (102)
Shouts
Gällande den senaste tidens turbulens så finns det en hel del som man hade önskat att kritikerna hade gjort annorlunda.

Till att börja hade man åtminstone kunnat försöka föra någon form av konstruktiv diskussion kring landets problem och eventuella lösningar istället för att som Viktorthornhill starta ett inbördeskrig.

Jag stöttar inte den sida som vänder sig till splittrande konflikter snarare än konstruktiv diskussion. Först om diskussion misslyckas bör man vända sig till sådana medel!
TheLegion posted 4 years ago

I ask the new CP soundje to please explain the reasoning behind why he wishes to leave our current coalition, but also what his alternative to this coalition is?
TheLegion posted 4 years ago

Kongressen bör acceptera förfrågan om medborgarskap från Gerrie95 !

The Congress should accept the request for citizenship by Gerrie95 !
TheLegion posted 4 years ago

Den svenska regeringen jobbar med att anställa fler till de statliga företagen i vår militära enhet. Dessutom har Sverige gått plus under en längre tid vilket har gett oss en hel del guld för att investera i nya projekt, men även för att kunna bygga ut det som vi redan har. Dessutom rekommenderar vi nu alla att gå med i den statliga militära enheten.

Detta kommer fortsätta och jag vill tacka våra ministrar brixter och TheSilentHero för deras trogna arbete!
TheLegion posted 4 years ago

Jag uppmanar alla kongressledamöter att rösta nej till förslaget om att frånta BlackCondor sitt medborgarskap. Vi behöver faktiskt personer som är villiga att kämpa för Sverige, men som även är aktiva och det verkar ju knappast finnas någon substans i det som soundje säger gällande hans motivering till att frånta medborgarskap.
TheLegion posted 4 years ago

soundje , jag röstade nej på ditt förslag gällande återkallande av medborgarskap för BlackCondor eftersom att jag inte ser någon anledning till att rösta ja på det förslaget. Du får dock väldigt gärna förklara varför du vill återkalla hans medborgarskap.
TheLegion posted 4 years ago


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Versa | Chimera | esim political game
Play on