Login:
Password:

Forgot password? Register
Supreme Marshall
18 Level
22,842 Experience
191,981,726 Damage
7.65625 Economy skill
2037 Strength
Denmark
Location
Sweden
Citizenship
Day 5 Birthday
This citizen has been inactive for 1878 days

Damage:
3,880 / 6,194
Critical hit:
7,760 / 12,388
Base critical chance
12.5 %
+4.58 %
+4.7 %
+3.73 %
+0.59 %
+0.78 %
Total critical chance
26.88 %
26.88 %
Base miss chance
12.5 %
-6.49 %
-5.42 %
Overall miss chance
0.59 %
0.59 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+5.62 %
+3.2 %
+3.4 %
Overall chance to avoid DMG
17.22 %
17.22 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
5.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
5.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x3
  • x12
  • x8
  • x120
  • x14
Friends (57)
Top achievements:
Total achievements: 89 of 247See all achievements
Shouts
ajg tror det är dags för mig att följa muffin ner i graven det har varit kul att vara på topp i sverige men motivationen tryter och nu är det dags för dragon age inquisition. ha det gott!
nikkeviking posted 5 years ago

no drops in tournament? lol
nikkeviking posted 5 years ago

This is how you clutch: http://suna.e-sim.org/battle.html?id=9488&round=10
nikkeviking posted 5 years ago

Hur hanteras löner under muffins frånvaro?
nikkeviking posted 5 years ago

Har något hänt vår ledare muffin? saknar honom
nikkeviking posted 5 years ago

Radical får komma hem nu så vi får lite mer pangande
nikkeviking posted 5 years ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on