Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Czech Republic
Members
4
Total party strength
16,098
Party type
Imperial
Prestige
5351
Wins in presidential elections
9
Wins in congress elections
198
Procira


Party Leader


Description
Moudří jako Pták mezi ptactvem, čistí jako Pták mezi kovy.


Požadavky přijetí:
Ptákem se může stát pouze ten, kdo je morálně i trestně bezúhonný. Pokud jste se dříve obohacovali na úkor jiných, ponižovali, uráželi na cti, nebudete přijati. Výjimkou jest, když uchazeč daruje státu zlato ve výši jeho provinění, jehož hodnota bude stanovena vedením Ptactva, nebo již delší dobu nic závažného neprovedl a přísažně se zaváže, že v budoucnu ani nic dalšího neprovede. O přijetí takového ptáka hlasuje rada Ptactva.

Filozofie strany:
Ptactvo bude jednat v nejlepším zájmu eČR. Pokud bude současná vláda fungovat, bude Ptactvo působit jako podpůrná strana, která bude jednat i hlasovat ve prospěch této vlády. Pokud se do vedení eČR dostanou nečestní lidé, Ptactvo bude usilovat o převzetí kontroly nad vládou osobně.

Stranický Discord

Members
2 years ago
4 years ago
1 year ago
11 months ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Duna | Countryball | Orange | esim political game
Play on