Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Turkey
Members
0
Total party strength
0
Party type
Centre
EmrePARS


Party Leader


Description
KURULUŞ,AMAÇ VE İLKELER

MADDE 1- Milliyetçi Kalkınma Partisi;Anayasası, Siyasi Parti Kanunu, Seçim
Kanunları ve diğer ilgili kanunlar çerçevesinde kurulmuş ve faaliyette bulunan
bir siyasi kuruluştur.

- Milliyetçi Kalkınma Partisi sembolü BÖRÜ'dür.
Anlamı: Savaşçı Kurt&Yiğit anlamına gelmektedir.
Genel Merkez: Ankara

1- EK : Partinin kısaltılmış adı MKP'dir.

MADDE 2- Partimiz Başkomutan,Cumhuriyetimizin kurucusu
büyük önder NOCES1 ilkelerini esas alır.

MADDE 3- Ülkede adaleti,hakkı ve hukuku tesis etmek amacıyla kurulmuş bir partidir.

Reis-i Cumhur: NOCES1

Genel Başkan Yardımcıları: - V Guven V , sevindr9

BAŞKANLIKLAR

Baby Kolları Başkanı: -

Shout,Makale Başkanı: -

Dış İlişkiler Başkanı: -


Members
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on