Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Turkey
Members
24
Total party strength
89,871
Party type
Liberal
Prestige
16970
Wins in presidential elections
19
Wins in congress elections
402
xXottomanXx


Party Leader


Description
Atatürkçü Düşünce Partisinin amacı;

Meşruiyeti milli irade olan, insan odaklı, seviyeli, ilkeli, dürüst bir siyaset anlayışı ile adaleti ve hakkaniyeti esas alan bir yönetim anlayışını tesis etmek,

Devletin, ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü, hak ve menfaatlerini korumak,

Kardeşlik hukukunu ve dayanışma kültürünü geliştirmek, milli birlik ve bütünlüğü tesis etmek,

Türk milletinin maddi ve manevi gelişmesi önündeki engelleri kaldırmak; dengeli ve adaletli bölüşüm sistemine dayanan bir gelir dağılımı oluşturmak,

Her bireyin kendi kişiliğini ve potansiyelini geliştirmesinin önündeki engelleri kaldırmak,

Üyelik
Atatürkçü Düşünce Partisine, partinin ilke, amaç ve değerlerini, Atatürk ilke ve inkılaplarını
benimsemeleri şartıyla her yurttaşımızı aramızda görmekten mutluluk duyarız.

Members
1 year ago
3 months ago
4 years ago
5 months ago
5 months ago
5 months ago
2 years ago
9 months ago
1 month ago
2 months ago
5 months ago
5 months ago
4 months ago
26 days ago
5 months ago
1 month ago
3 months ago
6 months ago
4 months ago
4 months ago
5 months ago
4 months ago
16 days ago
1 year ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Furia | Orange esim political game
Play on