Esim - Free MMOG browser game
Login:
Password:

Forgot password Register
s
Members: 2
Country:
Poland
Total party strength: 11,140
Prestige: 3559
Party type: Imperial
Wins in presidential elections: 6
Wins in congress elections: 86

Description
Partia dąży do obniżenia cen na alkohole w tym na wódkę by każdy Polak mógł cieszyć się niskimi cenami.

Dbamy o każdego Polskiego obywatela!Oficjalny Kanał Partyjny - #ppw.suna


Sprawy pomniejsze


oficjalna spółka: Destylarnia


chcesz do kongresu?

wymagania:

Aktywność na IRC,

Members
1 year ago
3 years ago
forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Mega | Arcadia | Vega | esim political game
PLAY ON