Login:
Password:

Forgot password? Register
s
Members: 3
Country:
Armenia
Total party strength: 15,395
Prestige: 11575
Party type: Imperial
Wins in presidential elections: 21
Wins in congress elections: 349

Description
ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ-ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ քաղաքականությունը հիմնված է Վիրտուալ ՀՀ քաղաքացու ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ հայեցակարգի վրա.Միայն Ազատ Քրիստոնեական Անհատը կարող է արժևորել Հայրենիքը, Ընտանիքը, Օրենքները, Հավատքը, Արժանապատվությունը,Բարոյականությունը, Մայրենի լեզուն, Մշակույթը,Հոգեբանությունը և դրանցով ապահովել ու պահպանել իր Ազատությունը::Մեր նպատակն է ՀԶՈՐ ԱԶԳԱՅԻՆ ՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆ...

Members
11 months ago
1 year ago
1 year ago
forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Unica | Epica | Versa | esim political game
Play on