Esim - Beköszönök.
Login:
Password:

Forgot password Register

Article

GreyEgon25


Redactor

204


26
Beköszönök. (Political)
Posted 4 years ago by
GreyEgon25    
Report


Üdv újra játékostársak!

Sok idö eltelt az utolsó cikkem óta. Talán már épp ideje volt újfent írni valamit. Több mint egy éve nem voltam már elnöki pozicíóba viszont a legújabb fejlemények fellángóltatták bennen a „tenni-akarok“ mentalitást így hát itt vagyunk. Szoros választási eredményt értünk el, ezúton is köszönöm a kattokat!


Ahogy ígértem rátérek pontosabban az említett célokra:

Korábbi fejlemények nem feltétlen erősítették a bizalmat az állam gazdaságipolitkájába. Bizonyos egyén kihasználta az állam figyelmetlenségét, hogy manipulálja a pénz-, majd a termékpiacunkat. Kormányommal ezt mindenképp megakadályozzuk. Hála Kriszboss és Benogabo kezdeményezésének valamint a kongresszusunk figyelmességével sikeresen átment a nyomtatási törvényjavaslat. Ezzel visszakerült a valuta egyensúlya állami kézbe amivel végül hosszútávra stabil pénzpiacot szeretnék garantálni.

Ez nagyrészekben már mevalósúlt. Ezzel egyeidőben sürgősen szeretném leszorítani, állami beavatkozással a főtermék árakat, azaz Q5 Étel, Q5 Ajándék és Q5 Fegyver, valamint egy bizonyos szinten tartani aminek sikerével képesek leszünk újra globális szinten konkurálni. Többek között ezúton is ki fogjuk koptatni a valutamennyiséget.


Ehhez mindenképp szükséges, hogy az állam nagymennyiségű termékekre tegyen szert. Szeretnék felkérni titeket, akinél van nélkülezhető termék, adja el a Hungary Org -nak.

Termék Ár
Q5 Étel0.24 Gold
Q5 Ajándék0.49 Gold
Vas 0.02 GoldSzóba hoztam a shoutomba az adópolitikát. Az igazság az, hogy manapság annyira kevés az állam adóbevétele, már nem fedezi a fizetéseket. Ez egy régi probléma. Viszont a múltban is elkerűltük, hogy megemeljük az adókat. Így az állam más bevételi lehetőségekre szorúlt.
Még egy probléma, hogy bizonyos termékekre nagyobb a kereslet mint maga a termelés. A Q1 Fegyver import adó növelése valóban elérte, hogy szinte senki aki kűlföldi ápval rendelkezik kitegye a termékét a piacunkra. Ezzel egyidőben a Q1 Fegyver ára a törvényjavaslat után 30%-al nőtt!

Ez annyit jelent, hogy globálisan jóval drágabban adjuk el a Q1 fegyvert mint a Litván, Egyitpomi, Bolgár, Francia valamint Angola, Izrael és Németország. Számomra ez nem lehet kívánatos egy erős gazdaság számára.

Azaz egy új kidolgozott adótervet népszavazásra bocsájtok, ennek megvalósításában a kongresszus támogatására is számítok.

A kommunikációnak E-Magyarországon hosszú hagyománya van. Ezt mindenképp szeretném fenntartani. Viszont érdekes is lehet új vizekre evezni, megtudni milyen formában szeretnétek kommunikálni a kormánnyal, javaslatokat ajánlani, több népszavazás stb… Miután ezeket kidolgoztuk szavazásra bocsájtjuk.

A vezérkar főnöke Benogabo , akinek támogatására természetesen számítok. Jómagam végzem a külügypolitikát valamint a intézem a gazdasági kérdéseket. Ezen felül a jövöhéten szeretnénk új arcokkal kitőlteni a maradék székeket.


Köszönöm a végigolvasást,

G.

Previous article:
[ENG] Business. #D1922 (5 years ago)

Next article:
Ki volt az első feliratkozóm? (4 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Terms of Service | Privacy policy | Support | Wikia | Alpha | Luxia | Primera | Secura | Suna | Elysia | Xena | esim political game
PLAY ON