Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

DonV Corleone


Redactor

35


8
אני חייב לומר לכל סונה [ישראל] משהו (Political)
Posted 2 years ago by
DonV Corleone    
Report


Swifty [בסונה אני אנונימי+- אז אני מצטט אותך כדי שתראה אותי ]

וואלה לא מבין אתכם, אם זה את אבי ואם זה את מיכה...
אני לא מבין למה אבי נופל על המדינה הזאת, בשביל לקחת נשיאות או להוכיח משו שהוכיח אותו כבר קודם? באמת לא מבין אתכם
לכל אחד מהם יש שיטות כלכלה שונות אבי, יש לך את שלך ומיכה לך יש את השיטה שעבדה הרבה זמן כבר בסונה יציבה וסה"כ לא רואה שום טעם להחליף או ליצור עניין
(לא שיטה של מיכה [לא בלעדי או שכן, אני לא ממש יודע/מעודכן] אבל בכלל כל ההרכב של הממשלה בסונה והשיטות כלכלה הם קבועות נראה לי.)

אבי אולי אתה משעומם
WHO KNOW... - אולי מיכה גנב
השאלה איך "גניבה" היא בעיניך?

לנצל אספקות מהאורג? >>> מיכה לא עובד בחינם וכך גם שמשון אני מאמין
אולי יש עבודה באספקה קצת מעל לנורמל? - כל ישראל מקבלת מכל הטוב הזה.
אולי משכורת בזהב? -הוגן לחלוטין
(אני יכול לומר עוד כמה משפטים מפגרים שהם מובנים מאליהם אבל לא נראה לי שזה ממש יעזור...)


בכ"מ אם אני כותב כאן זה סיבה שנמאס לי מזה ושתבינו שאני לא משחק כאן זה פשוט מגיע לשרתים שאני משחק בהם - אולי לכם יותר נמאס וואלה יכול להיות אני לא יכול להשוות או לשפוט אף אחד... זה הדבר שהכי פחות מעניין אותי, בקיצור אם הצוות לא טיפל ב"שמשון" או במיכה בפרט כנראה שיש סיבה...
מה שאני רוצה לעשות זה לנסות לסגור את הסניף המסריח הזה שנהיה לכם כאן...
בינינו אני אף פעם לא רציתי לשחק בסונה בגלל הקהילה אבל יש כאן בחורים טובים... - ונראלי שזה פרשה למקרה אחר (להבא חח) בכ"מ מיכה? אני מציע לך ללכת לפרטי עם גו/סגו/גואה - הכי אמיתי אומר לך... תלך ותעשה מה שבימינו נקרא: "בדיקת פוליגרף" תלך ותגיד שיבדקו את האורג עם הנתונים שאבי נתן הנקראים "גניבה" תתמקד על זה בעיקר. תראה אתה לא חדש אתה וותיק יותר ממני אני לא יודע אם עשית את זה או חשבת על זה...
אבל כדאי כבר לסגור תחרא הזה...

ואגב ראיתי שיש את מיכה כנשיא חדש אז היה קודם? נתנאל?
מצידי תחליפו את השם מיכה לנתנאל בכתבה..
I DONT HAVE CARE
נראה לי שהבהרתי את הנקודה הזאת מספיק ולא ממש אמור לשנות למישהו אם זה נתנאל או מיכה

GO / SGO / GOA ואני מקווה שאף
לא יקטלו לי את הכתבה בגלל המילה: "חרא" למרות שלא העלבתי אף אחד אבל לכל צוות יש ת'עין שלו...,מאחר ואני לא ממש משחק כאן
אין לי ממש זמן ואו כוח להתחיל לענות לאנשים משני הצדדים דברים נגדיים מסוימים
אם יש כמובן ואני מניח שיהיה, יש לי ניסיון ב"חרא" שכזהו... אני הייתי עדן
אני מקווה שהצדדים או ישראל עצמה תיקח את ה"חרא" שרשמתי בצורה מעמיקה/חושבת ותתחיל לפעול
Previous article:
EquipmentTrade (3 years ago)

Next article:
Passover and NAP - Egyptians <-> Israelians (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on