Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

Old And TireD


Redactor

151


41
Shield first government (Political)
Posted 2 years ago by
Old And TireD    
Report
Shield first government was born in IRANبا توجه به شرایط ایجاد شده در ایران تصمیم گرفتیم یک تغییر واقعا اساسی و بنیادین در کشور ایجاد کنیم
کدوم شرایط؟؟

وقتیکه پایتخت ایران توسط عمارات متحده عربی فتح شد - البته با حمایت کامل متحدین و مزدور ها - 5روز پیش
وقتی که پایتخت ایران توسط کویت فتح شد - 22 روز پیش
وقتی که هند اصلی ترین منطقه آهن ایران رو گرفت - 1 ماه پیش
وقتی که حتی هند صاحب یکی از مناطق ایران شد

وقتی که با همه این پیش آمد ها ارگ ایران هم نابود شد

شاید برخی دوستان ندونن که این شرایط چرا انقدر از نظر من وخیم هست!
ایران در سرور پریمرا تا زمانی که بازیکن های ایرانی این سرور زن نگرفته بودن همیشه جزو کشور های مقتدر و قدرتمند بوده
ایران در سرور سکورا تا زمانی که تیم سعید123 بن نشده بود همیشه یکی از قدرت های نظامی بسیار تاثیر گذار سرور بود
ایران در اوایل این سرور هم یکی از کشور هایی محسوب میشد که همیشه توان دفاع از خودش و مناطق تحت کنترلش رو داره
ولی امروز وضعیت این کشور مشابه هیچ کدوم از این دوره ها نیست با اینکه ایران چیزی در حدود 50 بازیکن فعال داره که خیلی هاشون ایران تشریف ندارند


بحث اصلا حرف های احمقانه ای مثل : از ارگ دزدی شده ، این خراب کاری کرده ، تقصیر اونه نیست
باید قبول کنیم که این بازی نمونه خیلی کوچک شده از مدیریت یک کشور با شهروندان واقعی هست و مدیریت کشوری که در این بازی نمیتونه گلد بخره دقیقا نیاز به دانش در این زمینه داره چرا که در این کشور شهروندان و در نتیجه همه چیز به درآمد ها و وضعیت کلی کشور بستگی داره!
چون هیچ کدوم از ما نمیتونیم گلد بایر باشیم پس هممون نیاز به یک چرخه مالی مناسب داریم تا در موقع نیاز بتونیم مفید واقع بشیم!
همین موضوع دلیل تغییر شهروندی ایرانی ها به ملیت های دیگه در این بازی هم شده : داشتن درآمد و امکان دمیج زدن دائم!
این روزای یه ارتش که هر روز ساپ بده در ایران یک آرزو به نظر میرسه"البته اگر این ساپ با ایجاد بدهی انجام نشه"


برنامه سرپا کردن ایران چیست!؟!؟

از روز 1545 بازی تغییرات زیر رو در سیستم مدیریتی کشور اعمال میکنیم:


هر روز دمیج ارتش های ایرانی خریداری خواهد شد (هر روز اردر ها از طرف ارگ برای ایران یا اتحاد احتمالی ایران اعلام خواهد شد )3.5 گلد برای هر یک میلیون یا 65 ویپ کیو1
قصد داریم وضعیت حیات در ایران رو بهتر کنیم با اینکاری


ایران مشغول تولید سیستم دفاعی خواهد شد!!!!!
برای اینکه بتونیم یک منبع درآمد مطمئن و همیشگی داشته باشیم نیاز هست که صنعت مناسبی برای سازمان مرکزی کشور ایجاد بشه. منبع غنی چوب ایران به دلیل زمان طولانی که از شروع سرور میگذره و تولیدات وابسته به چوب دیگه استفاده ای نداره
چرا سیستم دفاعی؟؟ تولید سریع ، هزینه بسیار پایین برای ارگ ، ایجاد سپر غیر قابل نفوذ برای ایران ، فروش راحت و حجیم
اسلحه ، فود و گیفت بدلیل مصرفی بودن سرمایه گذاری مناسبی محسوب نمیشن چون وقتی تو ارگ باشه قطعا ساپ میشه
اسلحه کیو پنج هم تولید کننده های زیادی داره ولی سیستم دفاعی از همین الان پیش خرید شده
برنامه ساخت برای 1 سیستم دفاعی در روز پیش بینی شده که البته به همکاری دوستان خیلی بستگی داره
کمپانی ها و زیر ساخت های مورد نیاز هم فراهم شده:
Shield central SC
https://suna.e-sim.org/stockCompany.html?id=1237


وزن بازار های ایران به حجم آرمانی خواهد رسید!!!
وزن بازار یعنی مقدار تحملی که کالا های مهم بازی در بازار داخلی کشور دارن
یعنی اگر الان ایران جنگ داشته باشه و شهروندان از بازار فود بخرن ما برای چند روز و چند نفر فود کافی داریم؟؟؟
با توجه به تعداد شهروندان ایرانی و وضعیت احتمالی جنگ های ایران در آینده وزن بازار آرمانی رو برای ایران بصورت زیر در نظر گرفتیم
Q1 weap : 5k
Q5 food : 2 k
Q5 qift : 1k
Q3 food : 1k
Q3 gift : 0.5k
Q5 weap back up : 4k
Q1 weap back up : 15k
این مقدار معادل چیزی برابر با 3000 گلد میشه
یعنی بازار ایران بدون هیچ تزریق و یا خرید دمیجی متونه حداقل تا 3000 گلد فشار جنگ رو تحمل کنه که اگر بازار کشور هایی مثل ترکیه ، لهستان، لیوانی و بقیه کشور های قدرتمند حال حاضر سرور رو چک کنید متوجه خواهید شد این مقدار برای بازار ایران بسیار عالی هستپرداخت وام های ارگ!!
چند روزی که از قیام میگذره برای سر و سامان دادن به بازار های محصول ،کار و ارز وامی رو پرداخت نکردیم
البته دارایی های ارگ منفی بود و حتی اگر میخواستیم هم نمیتونستیم وام هارو پرداخت کنیم
ولی انشالا برنامه پرداختی وام هارو بصورت منظم چیدیم و در طول 30 روز انجام خواهد شدبرنامه ریزی ما برای چه مدتی هست؟!؟
با توجه به وضعیت فعالیت ادوار قبلی ما تصمیم داریم مدت 90 روز ایران رو با برنامه های شیلد جلو ببریم

شاید یک مجموعه آموزش اقتصاد و دیپلماسی در ایسیم هم منتشر کردیم


کابینه:
CP : Old And TireD
VCP : alirezaqq

دوستانی که تمایل به همکاری داشتن پیام بدن
منیجر روزانه 5 گلد حقوق میدیم
منیجر باید در روز 5 ساعت آنلاین باشه


Previous article:
Shield was born (2 years ago)

Next article:
important regions in middle east 1(educational) (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Nova | Zuna | Deriva | esim political game
Play on