Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


32
The Legion MU - TL2K18 (Military)
Posted 2 years ago by
Ofek_931998    
Report

אזרחים ישראלים יקרים שלום,

לפני שתקראו את הכתבה הבאה, אשמח אם תפתחו את השיר הבא כמוזיקת רקע לכתבה

The Chainsmokers - Closer (Lyric) ft. Halseyאחדות היא כוחהערך החשוב ביותר ביחידה שלנו הוא ללא ספק האחדות, אדם שמצטרף ללגיון לא יעזוב אותו במהירות וגם המשפחה לא תיתן לו לעזוב.
כי אצלנו הדגש הוא על אחדות ועל המשפחתיות שביחידה להבדיל מיחידות אחרות. היחידה נלחמת ביחד, מנהלת שיחות בוואצאפ ובדיסקורד ביחד, עוזרת אחד לשני מתוך מטרה שהצלחת היחידה היא ההצלחה האישית של כל אחד ואחד מחברי היחידה.

לחלקכם זה ישמע כמו קיבוץ, לנו זה ישמע כמו הדרך המושלמת לנצח את השיטה - כל אחד תורם את עצמו ליחידה והיחידה תורמת את עצמה בשבילו!אז מה חדש?
כחלק מתוכנית ההתחדשות של הלגיון, החלטנו לשפצר את פרויקט הקש על ה-5 ולהפוך אותו לפרויקט המפחיד ביותר שיחידה בשרת יכולה לתת. במסגרת הפרויקט, שחקנים מקבלים אספקה בחינם מהיחידה בכל יום מתוך מטרה לגרום להם לעלות בדמג שלהם כשבסיום הפרויקט הם יגיעו למיליארד דמג כללי.

שלב 1 - למידה:
במסגרת השלב השחקן לומד את יסודות המשחק לעומק ומתנסה באסטרטגיות שונות בשם הלגיון כדי שיוכל להשתלב בשרת בצורה מקסימלית ללא הפסדים מצידו.

שלב 2 - חימום:
השלב השני הוא השלב הארוך של התהליך שבו השחקן מקבל אספקה סדירה של אוכל רמה 5, מתנות רמה 5 ונשק רמה 1 כדי שיוכל לצוד ולהילחם כדי לעלות את הדמג. כאשר השחקן יגיע לחצי מיליארד דמג' הוא יעבור לשלב השלישי של הפרויקט.

שלב 3 - לב אמיץ:
עברנו הרבה לא ? השחקן בשלב הזה מתחיל להתפרע, אספקת טנק בכל יום בונוס 140% דנג ואספקה רגילה במהלך כל יום רגיל.
כאשר השחקן יגיע למיליארד דמג הוא יזכה לשפצור סט לרמה 5 בסבסוד חלקי של היחידה.
עבודה קשה אך משתלמת

עובדים בלגיון ? רוצים הנחות בקניית אספקה ? החל מהיום! כל עובדי החברות בלגיון זכאים להנחות על מגוון מוצרים וכן זה כולל זכות ראשונים על כל ציוד שנמכורOperation "Pickles"

מי אוהב את החמוצים ?

החמוצים עושים עוד משהו וזה לא רק מלפפונים חמוצים

לפרטים נוספים - Ofek_931998

אהה ובין היתר רצינו לומר ש . . .
We are recruiting so PM our MU Commander if you're intrested.

! The Legion is selling dmg !

We can offer you High DMG and Good clutch,

We are Fighting in T2 / T1 or as you asking for.

If you want hire us, please contact MU leaders:

Ofek_931998 or vman or bravo_51

v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v

>>> ! The Legion is recruiting new members ! <<<

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^


! Thank you !

Ofek_931998Previous article:
חוק וסדר 2 - 2017 (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on