Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


39
Kitataučiai, kas jie mums? (Political)
Posted 2 years ago by
Fanatikas    
Report


Sveiki!


Netikėtai, po labai trumpo laiko tarpo, trečiasis, kitoks, SALTY WOLRD NEWS straipnis!


Šį kartą tema ne apie karą, o kiek netikėtai apie politiką. Jau kurį laiką netyla kalbos apie kitataučius asmenis turinčius Lietuvos pilietybę, jų naudą ar galbūt kenkimą LIETUVAI. Lietuva pasidalino į tris dalis, taip, ne dvi kaip būna dažniausiai sprendžiant ar diskutuojant apie kokį nors klausimą ar problemą, bet i tris. Viena pusė norėtu atsikratyti ir atimti jų pilietybes, kita priimti juos kaip savus, bet visada yra ir trečioji pusė, tokia kaip aš (tik dėl to, kad straipsnio autorius turi būti objektyvus ir nepalaikyti jokios pusės), kuri nėra apsisprendusi, kas tie atėjūnai, gėris ar blogis Lietuvai.Norėdamas kiek labiau ir objektyviau apžvelgti šį klausimą, bei padėti jums susidaryti savo nuomonę, nusprendžiau kreiptis į gerai žinomus asmenis mūsu visuomenėje ir paklausti jų nuomonės apie susidariusia situacija ir galimus sprendimo variantus.Ilgai nedvejojas kreipiausi i tryjų, šiuo metu didžiausių partijų atstovus seime, bei mūsų šalies CP ir paprašiau išreikšti savo nuomone šia tema.
Taigi, partijai Vytis atstovauja, partijos lyderis, Ritmas , Lietuvos Respublikonų partijai atstovauja, partijos lyderis, Margiris ir partijai Lietuvos Liepsna, tarybos narys Mr PewPew , bei žinoma mūsų šalies CP MasterKce

Pokalbis!


Sveiki, kaip jau žinote, partijų viduje ir net seime kilo nemažai diskusijų, kitataučių su Lietuvos pilietybę klausimu. Ypač po netikėtai skelbto balsavimo dėl pilietybės atėmimo dviems asmenims. Štai būtent šią tema norėčiau jums užduoti kelis klausimus.

1.Kokia jūsų nuomonė apie užsieniečius turinčius Lietuvos pilietybę?

Ritmas : Jei užsieniečiai oficialiai dirba pas mus ir už mus kovoja - tiktai teigiama. Jie stiprina Lietuvą.

Margiris : Teigiamai žiūriu į užsieniečius, kurie dirba, kovoja mūsų valstybės naudai. Jie yra ištikimi mūsų valstybės sąjungininkai. Neklausykite politikų, kurie bando įtikinti kitaip, sudaryti vaizdą, jog esu prieš visus svetimšalius, noriu juos išvyti iš šalies ir tuo kenkiu mūsų virtualiai tėvynei. Tie politikai dirba juodą darbą, mano nuomone ir tyliai siekia savo tikslų - Padaryti mūsų parlamentą neveiksniu, nes kai parlamente yra kuo mažiau žmonių, geriausia būtų vienas prezidentas, tuo greičiau priimami įstatymai ir svarbiausia, niekas nekelia klausimų, niekas neprieštarauja, nėra kitokių nuomonių, požiūriu. Kitaip tariant, pas mus nebeliks demokratijos. Toks yra dalies senbuvių tikslas, nes manoma, jog diktatūra veikia geriau, lengviau ir stabiliau. Lietuvos respublikonų partija taip nemano ir dėsime pastangas, kad su šiuo tikslu ir procesais kovoti.

Mr PewPew : Na yra tokių užsieniečių kurie del Lietuvos padare daug daugiau nei kai kurie Lietuviai, kai mums buvo sunku šaudydavo visada, žinoma ne visi tokie, bet daugelis jų tikrai nieko blogo nedaro ir neša, kad ir minimalia naudą, išmetami turetu būti už tai, kad kovoja pries Lietuvą, kitais atvejais manau viską galima suvaldyti.

MasterKce : Teigiama, niekada nebuvau ir nebūsiu prieš kitataučius, kurie turi Lietuvos pilietybes, manau ne vienas yra pastebėję kaip kitataučiai už mus kovoja ir išnaudoja begales savo gold'o ir resursų, vien už tai esu ypač Jiems dėkingas, antras dalykas - tai ekonomika, dalis užsieniečių šios pilietybės nori iš finansinės pusės, kas vėlgi yra naudinga Lietuvai, nes ji pritraukia užsieniečius, o jie mums moka mokesčius, kas vėlgi stipriai gerina lietuvos ekonomiką.

2. Koks jūsų požiūris į esama situaciją, kai po šiokio tokio sukrėtimo seime, kuomet buvo nesekmingai bandyta atimti Lietuvos Respublikos pilietybes iš visiems žinomų asmenų, visdar netyla diskusijos šia tema?

Ritmas : Tai eilinė Margirio "audra stiklinėje". Jo įsivaizdavimu jis keldamas tokias audras prisideda prie Lietuvos "aktyvinimo"

Margiris : Labai džiaugiuosi, kad pavyksta sulaukti diskusijų, kad nėra tik viena Ritmo ir jo šalininkų nuomonė, o svarbiausia - atsiranda nebijančių išsakyti garsiai, viešai savo asmeninę poziciją. Jei nebūtų tų diskusijų, turėtumėm labai liūdną vaizdą, beviltišką situaciją, tai jau nebebūtų visų žaidimas, bendruomeniškas žaidimas, kur svarbus kiekvienas. Kol kas, taip dar nėra, kol išdrįstame pasakyti ką galvojame viešai, ne tik asmeniškai(tyliai), kur per skype garsas nepasklinda. Nors, tie drąsūs sulauks neigiamo požiūrio į juos iš valdžios. Tai didžiausias argumentas žaidėjų, kurie prisibijo, nekonfrontuoti su valdžia, reiškiasi, tylėti, pasilaikyti nuomonę sau. Pripažinkime, inkvizicijai būdingi reiškiniai nebetinka nūdienos visuomenėje, kuri yra persismelkusi demokratijos - kad ir mažiausia opozicija privalo būti išklausytą. Žmonių nuomonės skiriasi ir dažnu atveju nebūna vienos neteisingos ir vienos visiškai teisingos. Mielieji, supraskime, kad viskam yra būtina opozicija ir prašau nenuvertinti visuomenės ir laikyti didžiosios jos dalies kvailiais.

Mr PewPew : Seime turėtu būti tik aktyvus nariai, kiti neturėtu būti net prileidžiami prie rinkimų, nesvarbu Lietuvis tai ar uzsienio pilietis.

MasterKce : Ką aš galiu pasakyti, džiaugiuosi, jog mūsų piliečiai vis dar turi/reiškia savo nuomonę ir supranta, jog užsieniečiai, na bent jau dauguma mums neša naudą ir tik prisideda prie Lietuvos gerovės. O kuo daugiau diskusijų, tuo geriau - padidina aktyvumą, o ir mums patiems įdomiau.

3. Kaip vertinate tokių asmenų dalyvavimą partijų veikloje ir patekimą į seimą?

Ritmas : Asmenims kurie siekia pakenkti Lietuvai veiksmams, net jei ir mano kad tai "pagyvins", nepritariu. Manau kad tai ypač nederamas elgesys Seimo nariams. Jei atsisakysim draugiškų užsieniečių, liks tik priešiški Šiuo konkrečiu atveju abu užsieniečiai kovojo už Lietuvą mūsų mūšiuose ir vienas legaliai dirba bei moka mums mokesčius. Tai yra ne tik šito netektumėm, bet ir dar galbūt reikėtų patiems atmušinėti jų žalą.

Margiris : Štai čia ir slypi visa esmė. Nes partijų veikloje svetimšaliai nedalyvauja, nebent moka lietuvių kalbą, dar ir retas lietuvis dalyvauja. Čia ir randasi tas dalies senbuvių ir Vyčio partijos tikslas - praleisti į Seimo rinkimus visus, tikintis, kad jie paliks parlamentą, o gal jau iš anksto būna susitarta ir gaunamas patvirtinimas iš kandidatų svetimšalių, jog jie paliks parlamentą? Nežinia, juk viskas daroma ne viešai. Vyčio partija skelbusi tikrus aktyvumo reikalavimus savo kandidatams, dabar viskas apversta aukštyn kojomis. Kada tai nutiko, kas priėmė tokį sprendimą, kodėl nebuvo informuota bendruomenė? Tai ir parodo valdžios ir valdančiųjų aroganciją kitų atžvilgiu, savo rinkėjų, piliečių atžvilgiu. Užsieniečių dalyvavimas rinkimuose tokiame kontekste yra neigiamas, nors aš tvirtai manau, jog Parlamentas, partijos bei CP rinkimai, postai skirti tik lietuviams ir lietuviškai kalbantiems. Man rūpi, kad lietuviai užimtų valdžios postus, kad turėtų galimybes valdyti savo šalį. Tikrai nenoriu matyti kaip užsieniečiai užima tas Seimo vietas ir atima galimybes iš lietuvių, iš naujokų, kurie tik nusivilia žaidimu po tokių dalykų, jiems atsibosta nuolatos kovoti, stengtis ir nieko nepasiekti, o savi valdžios šulai vadina juos neaktyviais, nereikalingais ir toliau diskriminuoja. Mano teiginius geriausiai atspindi praeiti Seimo rinkimai.

Mr PewPew : Seime turėtu būti tik aktyvus nariai, kiti neturėtu būti net prileidžiami prie rinkimų, nesvarbu Lietuvis tai ar užsienio pilietis.

MasterKce : Mano nuomone, geriau seime turėti aktyvų užsienietį negu neaktyvų lietuvį, dabar laikotarpis, kuomet įstatymus būtina priimti greitai, tad aktyvumas ypač svarbus. Na, o dėl partijų, kodėl gi ne? Juk dar įdomiau, kuomet partijos veikloje dalyvauja ir kitataučiai, atneša į partiją įvairovių.

4. Kaip derėtu spręsti šią situacija, kad tai nekeltu nepasitenkinimo kitiems piliečiams?

Ritmas : Manau, kad derėtų nerinkti į Seimą tų kieno tikslas nėra Lietuvos gerovė, klestėjimas ir stiprėjimas, o tiesiog kofliktų ieškojimas ir kiršinimas.

Margiris : Keista, kad tenka priminti senbuviams žaidimo mechaniką, o ji tokia paprasta. Kai esate išrenkami partijos pirmininkais ir artėja Seimo rinkimų diena visus neaktyvius, visus be skype, visus einančius dėl aukso, visus užsieniečius pašalinkite iš sąrašo. Jei partinė ir politinė sistemos veiktų, nebūtų tik devintas vanduo nuo kisieliaus ar penkta koja šuniui, tai tokios problemos mes nebūtumėm sutikę. Toks būtų taikus ir logiškas sprendimas šios situacijos, bet yra nenoras taip daryti, tada eisime konfrontacijos keliu, kelsime ultimatumus, kitaip pyksimės, kelsime nepasitenkinimą vieni kitiems. Mūsų giliu supratimu, partijos savo viduje turi išspręsti šią problemą, nes tai kenkia valstybei, kenkia mūsų bendruomenei, nors yra teigiančių kitaip. Kompromisų nedarysime ir čia jų būti negali.

Mr PewPew : Derėtu labiau atkreipti dėmesi i partijos lyderių rinkimus, taip pat peržiūrėti seimo rinkimų paraiškas ir partijų lyderiam redaguoti sarašus.

MasterKce : Na spręsti galbūt reikėtų didesniu partijos lyderių organizuotumu, neįleidžiant nežinomų užsieniečių į seimą, bet tikrai ne pilietybių atėmimu.


Ačiū pašnekovams už išsakytas nuomones, visada malonu šnekėti su savo nuomone turinčiais pašnekovais.


O aš pridursiu, kad kiekvienas turim savo nuomonę, todėl tikiuosi, kad šis straipnis padėjo susidayti sąvaja, jei jos šia tema dar neturėjote.

Ačiū, kad skaitote!


Salty WORLD News, Fanatikas

Previous article:
Iki 1474, apie karą kitaip! (2 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on