Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


6
Partij van Nederland (PvN) - Standpunten en Visie - Februari 2017 (Political)
Posted 4 months ago by
Gerrie95    
Report


STANDPUNTEN EN VISIE
PARTIJ VAN NEDERLAND
FEBRUARI 2017

"EEN VERNIEUWEND EN BETER NEDERLAND DAT REKENING HOUDT MET ONZE GESCHIEDENIS"Beste landgenoten,

Sinds een paar dagen geleden is Gerrie95 de nieuwe partijleider van de voormalige vVv. Als eerste actie in dit nieuwe ambt is besloten om de partij te gaan vernieuwen. Met een nieuw logo, een duidelijke visie en programma en de nieuwe naam Partij van Nederland wordt gehoopt dat het hiermee mede gerealiseerd kan worden. Deze vernieuwing zal hopelijk het startsein zijn van een vernieuwd en beter Nederland die goed rekening houdt met onze geschiedenis. Bij dit alles hoort een duidelijk visie met goede standpunten van de grootste partij in het land. Om deze reden is dit artikel geschreven. Ik hoop dat via deze weg een goede uitgebreidere discussie op gang kan komen en dat we per punt een besluit kunnen nemen.

In de huidige situatie is te zien dat Nederland weer inactiever wordt. Vele spelers vestigen momenteel hun aandacht op een nieuwe server. Dit gaat ten koste van Suna-Nederland. Een vrijwel lege Nederlandse productenmarkt, inactiviteit, een daling van het inwonersaantal en geen oorlogsvoering zijn hiervan grote gevolgen. Om deze zorgelijke huidige ontwikkelingen tegen te gaan maakt de Partij van Nederland zich hard voor de volgende punten.


1. Meer producten op de Nederlandse productenmarkt
Dit lijkt mij een logisch plan. Op dit moment is de Nederlandse markt vaak leeg of staat er weinig te koop. De wapens lopen over het algemeen goed, maar het voedsel, de cadeaus en de tickets zijn te weinig. Er moet een goede supp voorraad zijn en een goede voorraad op de Nederlandse markt. Dit is te realiseren door meer te producten te produceren en door eventueel in te kopen.


2. Het belastingstelsel veranderen
Dit plan is al vaker benoemd en besproken. In de afgelopen maand is met het nieuwe belastingstelsel een begin gemaakt. Er zijn nog enkele wetsvoorstellen die hiervoor moeten worden ingediend. Dit zal zo snel mogelijk moeten gebeuren. Het nieuwe stelsel zal het gemiddelde zijn van de oude situatie en de situatie die beschreven staat in het laatste Nederlandse referendum. Deze nieuwe samenstelling van de belastingen heeft de steun van de Partij van Nederland.


3. Meer communicatie naar de inwoners van Nederland
Tijdens de regeerperiode van Meronis was er veel communicatie en transparantie richting alle spelers. Dit werd gedaan door uitgebreide artikelen in de Staatscourant of via De Informant. Bij geheime zaken werd er een PM gestuurd aan de congresleden. Dit moet terug komen. Op die manier is Nederland meer op de hoogte, wordt het spel aantrekkelijker en zal Nederland actiever worden. Voor congresleden die openlijk vertrouwd worden moet het mogelijk worden dat die congresleden meer en duidelijker inzicht krijgen over de stand van zaken op de Netherlands Org zodat het beleid goed gecontroleerd kan worden.


4. Een duidelijkere regeringsbeleid
Op dit moment is mogelijk niet voor iedereen duidelijk zijn hoe de regering te werk gaat en wie er deelnemen aan de regering. Daarom zou het goed zijn als er officiële artikelen of berichten komen waarin nadere uitleg van de President wordt gegeven. Door beter en openlijk te communiceren zullen meer spelers betrokken raken bij het regeringsbeleid en zal het spel aantrekkelijker worden.


5. Herstarten van het nieuwe spelers project
Het project van een jaar geleden om nieuwe spelers te behouden was een goed initiatief. Nederland werd toen actiever en kan dat opnieuw worden door het behouden van nieuwe spelers en deze vervolgens snel te laten groeien. Daarom zal het goed zijn als dit project zo snel mogelijk opnieuw en goed wordt opgestart.


6. Activiteit van de President eisen
Het Presidentieel ambt is het belangrijkste en hoogste ambt in Nederland. De President van Nederland moet actief en betrouwbaar zijn. Verder moet de President ten alle tijden leiding geven aan alle activiteiten en moet actief zijn om snel vragen te kunnen beantwoorden.


7. Spelers tussen de 200K en 1000K financieren om tanks te worden
Op dit moment heeft Nederland te weinig tanks. Daarom zou het goed zijn om meer tanks te creëren. Dit kan door spelers die 200K tot 1000K damage te financieren en hun vooruitgang te versnellen. Op die manier zijn zij eerder een tank en is dat beter voor Nederland! Financieren kan door middel van goud, wapens, overige supps en een uitrusting van een huidige tank. De hoogte van de financiering zal dan afhankelijk zijn van de al gehaalde damage.


8. MMP's met andere landen aangaan
Door meer en betere samenwerkingen aan te gaan met andere landen kan er meer gevochten worden in tijden van geen oorlog in Nederland. Onze coalitie moet mogelijk worden uitgebreid. Op die manier wordt Nederland sterker, en uiteindelijk aantrekkelijker. Het is een feit dan Nederlander liever vechten voor Nederland zelf, dit geldt voornamelijk voor de jongere spelers. Het vechten voor andere bevriende landen zal dan ook meer aantrekkelijk en duidelijker moeten worden gemaakt.


9. Oorlog voeren
Oorlog voeren is voornamelijk het belangrijkste om de activiteit van Nederland te verhogen, dat is altijd al gebleken. Door oorlogen zijn spelers vaker online, en is het plezier in het spel groter. Concrete plannen voor een oorlog zullen spoedig moeten worden gemaakt en gestart.


10. Congresactiviteit vergroten
Op dit moment is de activiteit in het congres redelijk, maar het kan beter. Door een commissie samen te stellen van alle partijleiders en de President kunnen er betere beslissingen over de toelating tot het congres worden genomen. Een grote speler moet ook actief zijn voor het congres, kleinere spelers moeten het vertrouwen krijgen. De Partij van Nederland wil graag een grote partij worden met zoveel mogelijk Nederlanders. Het liefst ziet de PvN het aantal partijen dalen. Door leden van andere partijen te laten overstappen naar PvN kunnen er betere keuzes gemaakt worden voor de congresverkiezing.


11. Uitgebreid Supp-systeem herontwikkelen
Op dit moment is er geen duidelijk supp-systeem. Dit moet ontwikkeld worden, inclusief kortingen voor spelers die nog moeten groeien. Door verschillende pakketten samen te stellen zijn er meer mogelijkheden. De keuze is op deze manier beter te maken, waardoor spelers eerder en meer zullen gaan vechten in oorlogen. Dit zal de activiteit van Nederland vergroten. De Supps moeten voor elke Nederlander toegankelijk zijn, leden van de regering mogen hiervan geen misbruik maken.


12. Banenmarkt verbeteren
Op dit moment wordt de Nederlandse banenmarkt gedomineerd door de regering. Het zou beter zijn als er ook goede banen opkomen vanuit het bedrijfsleven. Goede lonen moeten geboden kunnen worden terwijl de bedrijven een goede winst kunnen maken. De banen vanuit Netherlands Org moeten hierop worden afgestemd.


13. Opstellen van een grondwet
Door een commissie samen te stellen uit belangrijke inwoners de President kan er een goede Nederlandse grondwet worden opgesteld. Deze commissie moet een grondwet op gaan stellen met harde afspraken over Nederland en onze samenleving. Hierin moeten afspraken komen over hoe men met elkaar om dient te gaan. Door een referendum te houden moet deze wet van kracht worden. Tegen iedereen die zich hier niet aan houdt zullen maatregelen genomen moeten worden.


14. Kleine valutabedragen omzetten naar goud
Een bekend plan die verder ten uitvoer zal moeten worden gebracht. Kleine valuta's, zowel in de schatkist als op de Netherlands Org , zullen moeten worden omgezet in goud.


15. Een maandelijkse vergadering op de IRC organiseren
Een bekend plan, dit zal weer serieus opgepakt moeten worden. Dit zal goed zijn voor de interesse in het spel en daarmee de activiteit vergroten.


16. Referendums organiseren
Bij belangrijke beslissingen een referendum houden zodat het gehele volk erover kan stemmen. Kosten zullen betaald moeten worden door de initiatiefnemer.


17. Een leenstelsel invoeren
Door een leenstelsel vanuit Netherlands Org aan de Nederlandse spelers in te voeren kunnen spelers sneller groeien. Hoogte en rente zijn afhankelijk van het aantal XP.


18. Goede valutamarkt in stand houden
De Nederlandse valutamarkt zal steeds constant moeten blijven. Het goud en de NLG moeten de goede prijs behouden, de goedkope goud en NLG zullen moeten worden opgekocht en Netherlands Org zal ten alle tijden goud en NLG voor een goede prijs moeten aanbieden.


19. Geen vriendjespolitiek voeren
Iedereen is gelijk, iedereen heeft dezelfde rechten. Natuurlijk is er verschil in inwoners en de grootte, dit zal moeten worden verkleint en moeten worden gerespecteerd. De vriendjespolitiek zal moeten worden verminderd. Dit geldt eveneens bij de verdeling van de Supps.


20. Inwonersaantal laten stijgen
Door oude spelers opnieuw uit te nodigen en buitenlandse spelers aan te trekken kan het Nederlandse inwonersaantal weer stijgen. Dit is goed in tijde van oorlog en voor de algemene activiteit.


Een vernieuwend en beter Nederland dat rekening houdt met onze geschiedenis
Al deze punten leiden tot de visie van de Partij van Nederland. Deze partij wil vooral het beste voor Nederland betekenen, zodat Nederland hiermee op een vernieuwende manier nog beter wordt dan dat het momenteel al is. In de geschiedenis zijn vele goede dingen gebeurt, deze moeten worden gerespecteerd en zullen niet vergeten moeten worden. Stem, join en steun de Partij van Nederland om deze visie te delen en te helpen uitvoeren!


LEVE NEDERLAND!Ondertekend door:
- Gerrie95 (Partijleider PvN)

English? Send me a PM!

Previous article:
Uitslagen Congresverkiezing Januari 2017 (4 months ago)

Next article:
Uitslagen Congresverkiezing Februari 2017 (3 months ago)


Comments (16)
23-02-2017 11:27:23
(4 months ago)


KarateKnakker hoi

22-02-2017 23:03:22
(4 months ago)


Praque hoi

22-02-2017 14:40:46
(4 months ago)


DENK

22-02-2017 0:46:52
(4 months ago)


PVV

22-02-2017 0:14:07
(4 months ago)


Hij is geeeeeeeeeeeeek

21-02-2017 23:18:37
(4 months ago)


Het probleem ivm Iron is dat deze op heel de server Atm moeilijk te verkrijgen is.

21-02-2017 23:17:38
(4 months ago)


I like trains.

21-02-2017 22:42:29
(4 months ago)


5) dit zou zeer hard van toepassing zijn als er een BB komt. Als die er niet komt zou het gewoon ook noodzakelijk zijn om mensen die erop komen ook hier te houden door hun te helpen want in het begin is het spel complex voor beginners en zeeeer moeizaam. Dus ik zou zeggen dat dit al zeker een MUST is.

9) nu zijn er net wel wat battle's die je kan doen via onze allies. En ik kan je idd zeggen dat meer gevechten gelijk staat aan meer fun.

12) Niemand initiatief? Had nochtans job offers online staan die snel werden ingevuld.

20) je moet idd mensen vinden die bereid zijn om real life geld te willen spenderen. Ik ben hier al 1 van.21-02-2017 22:37:24
(4 months ago)
1) Vind zelf dat de grondstoffenmarkt qua aanbod veel beter kan. Heel het weekend gewacht om voor een degelijke prijs ijzer te kopen.. uiteindelijk heb ik persoonlijk mensen moeten aanspreken of ik had gewoon niets. 0 ijzer aangeboden vanuit de NL Org.

11) van vroeger wist ik dat er supps pakketjes waren, maar in de 2 weken dat ik nu terug ben lees ik er 0 over en dus denk ik ook dat gewoon niemand hier over weet dat dit nog bestaat of niet. Moet ik Gerrie dan weer gelijk in geven dat dit meer aan het volk gebracht moet worden

13) Grondwet zie ik ook niet wat het meteen zou uithalen

16) Referendums zou je kunnen organizeren maar zullen pas van nut zijn als er weer wat actief zou gespeeld worden + je kan idd niet over alles een referendum houden. Dit zou teveel tijd in beslag nemen ook. Denk dat je over zulke beslissen gewoon zou moeten terug vallen op betrouwbare mensen van het congres die actief zijn.

21-02-2017 22:26:26
(4 months ago)


1) 95% vd tijd staan er supps op de markt, ik kijk meedere keren per dag meestal en als er dan te kort is zet ik er extra op

8) al die mmp's kosten ook best veel gold en dat moet ook steeds betaald worden.... En hebben nu 2 best goede mmps vind ik

11) zie juicy shoot, mogelijks kunnen we wel bekijken f pakketten mogelijk gemaakt kunnen worden

12) er heeft op een gegeven moment per ongeluk 2 dagen geen Job offer door de org gestaan... Zelfs toen nam niemand initiatief van de werkgevers

14) zijn veel ongebruikte cc die je niet verkocht krijgt...

20) bb kost rl geld en moet je volk vinden dat het willen betalen en weet niet goed hoe het nu zit met bb.
En het heruitnodigen kan ook steeds op eigen initiatief he

9) Atm hebben we 2 battles voor Polen waar vanuit nl gehit kan worden. Zit nu op m'n gsm maar vermoed niet dat er veel gehit is door nl buiten cad...21-02-2017 21:17:18
(4 months ago)


Mooi artikel, let's do this

21-02-2017 20:04:15
(4 months ago)


berius

Dank voor de vragen, hierbij de antwoorden:
1. Afgelopen weekend niet, het moet er eigenlijk altijd op staan, zeker tijdens een league.
3. Kan absoluut meer!
4. Het is in dit geval redelijk goed in orde.
5. Het is voor als er weer een nieuwe lichting komt.
6. Inderdaad, het is algemeen en voor in de toekomst bedoeld.
8. Kan altijd meer!
9. GEEN OORLOG IS INACTIVITEIT EN WEINIG SPELPLEZIER!!!
10. Inderdaad.
11. Is in mijn ogen niet goed genoeg bekend. Er moet terug worden gegaan naar de vroegere pakketten.
12. Liever het initiatief aan het bedrijfsleven laten!
14. Kijk even in de schatkist! Moet steeds door blijven gaan!
17. Kan ook gefinancierd worden door grotere spelers.
18. Hartstikke goed zoals dat nu gaat!
19. Daar zijn twijfels over...
20. BabyBoom, spelers heruitnodigen en dergelijke.

21-02-2017 19:46:28
(4 months ago)


11) supps zijn voor iedereen beschikbaar, alleen wordt hier weinig achter gevraagd

12) de lonen in nl zijn redelijk hoog, dit klopt maar is wel bekeken geweest met andere grote landen, en er zijn normaal gezien steeds voor iedereen jobs aanwezig

13) haalt nix uit in mijn ogen

14) is al lang gebeurt

15) is al redelijk vaak voorgesteld maar nooit kunnen realiseren

16) je kan niet overal een referendum over opstarten, denk dat dit ook niet steeds nodig is trouwens

17) org moet niet bezien worden als leenbank, org heeft vaak ook gold nodig in crisissituaties voor dows,... te betalen en supps

18) er is steeds valuta vanuit de org in de aanbieding om de markt stabiel te houden

19) denk dat dit min of meer meevalt eigenlijk

20) hoe ga je dit doen?, denk dat we nog nooit zoveel mensen hebben gehad die zoveel dmg voor nl willen doen als nu

21-02-2017 19:42:16
(4 months ago)


1) de org probeert om steeds q1 weps, q5 food en q5 gifts op de markt te hebben. tickets heeft de org idd niet op de markt staan maar denk dat die minder prioriteit hebben.

2) correct

3) dit is op dit moment mogelijks iets minder als bij meronis maar is nog redelijk vind ik

4) juicy heeft een artikel gepost gehad als ik me niet vergis

5) zo heel veel nieuwe spelers zijn er ook niet meer geweest laatste tijd

6) CP is atm best wel zeer aanwezig!

7) vorige keer is dit ook niet heel erg toegepast, dit aangezien toen de mensen die er gebruik van wilde maken, zelf te veel inkomsten hadden...

8) atm hebben we 2/3MMP's denk dat dit toch een mooie hoeveelheid is...

9) als er oorlog wordt gevoerd komt dit meestal op de zelfde mensen neer... en het kost ook een hoop gold

10) dit is vroeger ookal geprobeert en werd toen niet bij iedereen eve goed onthaald. Maar het is het wel waard om het nog eens te proberen!

21-02-2017 18:51:43
(4 months ago)


succesNew comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Refugia | Inferna | agar new modes play new modes
Play on