Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


33
Az Új Trianon. (Political)
Posted 3 years ago by
Istenszabasu    
Report


Üdvözletem minden, magyar ajkú állampolgárnak! Vagy inkább adjon az Isten: Szebb Jövőt!

Ez csak egy későbbi elképzelés a leendő események tekintetében, hogy valójában hogyan is kéne kinéznie egy jól megfogalmazott NAP-nak. Szóval lássuk az elképzeléseimet, hogy milyen pontokat kell összefoglalnunk ahhoz, hogy a későbbiekben ne keljen újra meg újra ugyanezt eljátszani a Suna szerveren. Továbbá várom a tapasztaltabb, rutinos rókák ötleteit is, illetve a módosításokat is szívesen fogadom. Közösen kell dolgoznunk ahhoz, hogy eredményesek legyünk.

Íme tehát az Én ötletem:

1. A Ghost Army jelenlegi tagjai SOHA NEM alkothatnak újra szövetséget egymással. Indok: újból felborítaná az egyensúlyt a szerveren.

2. A Ghost Armynak kötelessége visszaadni minden elfoglalt régiót a megszállt ország(ok) részére.

3. Ha a szóban forgó régiót a Felszabadító Országok Szövetsége birtokolja, akkor a Ghost Army mentesül a 2. pontban foglaltak alól, és átruházódik a feladat a Felszabadító Országok Szövetségének részére .

4. A Ghost Army szövetség jelenlegi tagjai NEM indíthatnak RW-t és nem kezdeményezhetnek háborút haszonszerzés céljából mindaddig, amíg a gazdasági és területi viszonyok nem rendeződnek.

5. A Felszabadító Országok Szövetsége NEM indíthat RW-t és nem kezdeményezhet háborút a Ghost Army szövetségesei ellen haszonszerzés céljából mindaddig, míg a gazdasági és területi viszonyok nem rendeződnek.

6. A Felszabadító Országok Szövetsége a gazdasági és területi viszonyok rendeződése után felbomlik. Kisebb csoportokra bontva továbbra is lehetőségük van szövetséget alkotni egymással vagy akár a Ghost Army bármelyik tagjával.

7. A Ghost Army köteles az aktívan játszó, megszállt országok részére kártérítést fizetni golddal, fegyverrel, élelemmel és ajándékkal. Az összeget és az országokat a Felszabadító Országok Szövetsége fogja meghatározni egy későbbi tárgyalás során(kikötés, hogy AKTÍV és SZEGÉNY, hosszabb távon megszállt országok legyenek).

8. A világháború végeztével MINDEN ország kötelességének tudatában van azzal, hogy nem kezdeményezhet háborút SEM a Ghost Army, SEM pedig a Felszabadító Országok Szövetsége ellen. Ezzel kezdetét veszi a béke időszaka, ami lehetőséget biztosít a gyenge, elmaradott országoknak a gazdasági fellendülésre.

9. A Ghost Army illetve a Felszabadító Országok Szövetsége továbbra is megtarthatják a megszállt régióikat abban az esetben, ha az közös megegyezés alapján történik(például Magyarország megtarthatja Nyitrát a jelenlegi feltételek szempontjából).

10. Minden más, korábbi szerződés ezen paktum kiadása után megszűnik. A szerződések(legyen az megnemtámadási egyezmény, szövetség stb) újraköthetőek.


Szerződés szegés esetén:

HA a Ghost Army megszegi ezen pontok bármelyikét, a Felszabadító Országok Szövetsége ismét összeállhat, és megszállhatja a Ghost Army szövetség által birtokolt ÖSSZES régiót(Törökország esetében ez egy újboli török eltörlést jelent a térképről). Újboli felszabadításuk időpontjáról a Felszabadító Országok Szövetsége dönt.

HA a Felszabadító Országok Szövetsége szegi meg bármely fentebb említett pontok egyikét, a Ghost Army szövetség jelenlegi tagjai ismét összeállhatnak, továbbá háborút kezdeményezhetnek bármely, korábbi, a Felszabadító Országok Szövetsége országa ellen. Ebben az esetben az adott ország vállalja a felelősséget, hogy szembeszáll a Ghost Army szövetsége ellen a Felszabadító Országok Szövetsége nélkül. (Kivételt élveznek ez alól a háború után összeállt szövetségek).

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fentebb említett pontok korrektek, kiegészítését és javítását jogomban áll módosítani és javítani. Továbbá tudomásul veszem, hogy bármilyen, a paktum által kialakult konfliktust kötelességem megoldani.

Baráti üdvözlettel és a Szebb Jövőnk reményében: Istenszabasu

Previous article:
A Ghost Army nagyot hibázott. Itt az idő! (3 years ago)

Next article:
A háború bugyrában: Egy új kezdet. (3 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Zuna | Deriva | Pandemia | Euforia | esim political game
Play on