Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

zef600


Redactor

88


19
Verslag van de vergadering op zondagavond. (Political)
Posted 5 years ago by
zef600    
Report


Gegroet mede Nederlanders, gister, 31-01-2016, heeft de Nederlandse bevolking voor het eerst sinds te lang een vergadering gehouden en daarin de toekomst van Nederland besproken, voornamelijk hoe we het beste nieuwe spelers actief kunnen houden en zorgen dat Nederland niet een langzame dood sterft.
Enkele goede voorstellen van joost18 en Meronis die we besproken hebben zijn:
1. Nieuwe spelers met een personal message benaderen met basis informatie. Een voorbeeld van zo’n bericht is dit
2. Via een nationale krant de bevolking informeren over de visie van Nederland, deze krant zou ook als presentatie platform gebruikt kunnen worden voor verkiezingskandidaten, hier komen ook voorstellen en verslagen van vergaderingen in.
3. Via onze nationale organisatie zullen de lonen, ook voor lage economische skills, regelmatig bijgehouden worden.
4. Er worden actieve leiders aangesteld in staats MU’s om regelmatig orders te zetten en de bevolking via shouts op de hoogte te houden van bonus regio’s, ook zal er duidelijkheid komen over welke supplies iedereen verdient bij welke economische skill.
5. Omdat partijleiders weinig hoeven te doen zou dat eventueel veranderd kunnen worden door hen beter congress kandidaten te sorteren, zodat mensen zich niet enkel voor het geld aanmelden.
6. Ook de congressleden hebben weinig verantwoordelijke taken, aan hen zouden extra functies en taken kunnen worden toebedeeld.
7. De president moet meer naar buiten communiceren over wat hij doet en wat zich speelt in het land, dit kan via de nationale krant.

Een probleem dat we bij het bespreken van deze onderwerpen zijn tegengekomen is dat we wel genoeg mensen moeten hebben die gepassioneerd aan de verbetering van het land werken. Wel hebben al enkele mensen toegezegd bepaalde taken op zich te willen nemen, deze zijn: Meronis neemt taak 2 op zich, waar wij als Nederland hem heel dankbaar voor mogen zijn, joost18 , zef600 , Gerrie95 en overige regeringsleden nemen de eerste taak op hun, Lagoles zal taken 3 en 4 op zich nemen ondanks dat hij even uit ons mooie Nederland is gevlucht blijft het een trouwe onderdaan.

Om een actieve en interessante krant te hebben moet er ook genoeg te vertellen zijn, dus als je zelf ideeën hebt om daarin te verwerken kan je me gerust een bericht sturen. In deze krant komen waarschijnlijk interviews, staatsupdates, updates van iedereen die een overheidstaak uitvoert, samenvattingen van vergaderingen, voorstellen van het volk en de regering, verkiezingsanalyses zowel vooraf als naderhand en verslagen van de voortgang in oorlogen waar wij bij betrokken zijn.

Zoals iedereen weet zijn oorlogen een zeer goede manier om het spel voor nieuwe spelers interessant te houden, daarom hebben we ook naar verschillende opties gekeken voor uitbreiding van ons land. Als eventueel alternatief kunnen we ook bondgenoten actief gaan helpen om later als we zelf een oorlog hebben damage terug te kunnen verwachten. Nieuwe spelers zouden bij oorlogen ook geholpen kunnen worden door de overheid doormiddel van supplies in de vorm van food, gifts en weapons als ze zich op de IRC melden. Een belangrijk aandachtspunt waar ook JIJ iets aan kan doen is dat tot nu toe veel oorlogen van een beperkt groepje vechters afhangt, daarom vragen we jou om vaker te vechten, en zeker op de IRC te komen om de damage zo efficiënt mogelijk te verdelen. Als we merken dat het volk genoeg vecht en wij klaar zijn voor een nieuwe oorlog zou deze na de rebelweek beginnen, hier hebben we al concretere plannen voor die voor nu nog geheim worden gehouden.

Ik hoop dat ik jullie allen hierbij voldoende heb geïnformeerd, voor eventuele vragen en/of opmerking kun je me altijd nog een berichtje sturen.

p.s. for the people who don't speak dutch, you can PM me for a summary of this article.

Previous article:
nieuwe poll (5 years ago)

Next article:
Een BabyBoom (BB). Wat is het? Hoe werkt het? En kan het in Nederland? (4 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aura | Vita | Nova | esim political game
Play on