Login:
Password:

Forgot password? Register

Article


128
Rynek Walutowy (Trade)
Posted 6 years ago by
Piotr ZDR    
Report
Kwoty walut, którymi codziennie handluje się na całym świecie, biją na głowę wszystkie pozostałe możliwe rynki. Handel akcjami czy surowcami "chowa się" w porównaniu z tym, jak wielkie pieniądze zmieniają właścicieli na rynku walutowym (Monetary Market).

Ale duża skala to duże problemy. Interwencje walutowe krajów, które muszą bronić wartości swojej waluty, to największy kaliber.

Po co handlować pieniędzmi?

Zanim dowiemy się, jak można zarabiać na handlowaniu walutami, trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, po co się to robi? Odpowiedź jest bardzo prosta. Żaden kraj nie może się obyć bez produktów z drugiego kraju. Więc nabywa obcą walutę by móc kupić dane produkty lub opłacić pracowników firm . My jednak handlujemy po to by zarobić!

Pieniądz rodzi pieniądz? Jak na tym zarobić?

Jak zarabia się na wymianie walut? Podstawowa zasada jest niezmienna: taniej kupić, drożej sprzedać (Uwaga! Istnieją sposoby, żeby zarabiać także na spadku kursu, nazwane przez inwestorów zajmowaniem krótkiej pozycji, jednak jest to gra dla doświadczonych graczy i ryzykantów.)

Kluczem do sukcesu w inwestowaniu w waluty jest to, aby trafnie przewidzieć, czy dany kurs będzie spadał, czy rósł. W handlowaniu walutami zwycięzcą będzie ten, kto przewidzi, który pieniądz będzie się umacniał, a który osłabiał. Nie ma mądrych, którzy potrafiliby to ocenić, ale można opisać kilka ważnych zależności, którymi rządzi się rynek walut.

Przede wszystkim, im gospodarka danego kraju ma się lepiej, tym waluta jest mocniejsza. Ale czekać kilka lat, aż na przykład dana gospodarka wyjdzie z kryzysu? Kto by na to tracił czas. Dlatego rynek walutowy jest tak dynamiczny, że niektórzy gracze kupują walutę na krótko przed podaniem ważnych danych statystycznych, np. o tym, w jakim tempie rozwijała się gospodarka kraju. Zazwyczaj, jeśli informacje są lepsze od oczekiwań, waluta się umacnia.

Ostatnim, ale być może najważniejszym, czynnikiem, który decyduje o cenie danej waluty, są stopy procentowe. Generalna zasada jest taka, że im wyższe stopy, tym waluta powinna być mocniejsza. Dzieje się tak dlatego, że zagraniczni inwestorzy skuszeni większymi zyskami chętniej będą kupować walutę kraju, w którym stopy są wyższe, bo więcej zarobią. Jednak nie jest to zasada uniwersalna.

SPREAD - Spread to różnica pomiędzy kursem kupna , a sprzedaży. Bardziej fachowo – jezykiem finansów – spread to różnica między cenami natychmiastowego zakupu bid i natychmiastowej sprzedaży ask

TOP 10 Państw pod względem Ludności


1 Gold
> 14.3814 PLN
|| 1 PLN
= 0.07 Gold
SPREAD 0.066% » Polska

1 Gold
> 15.3124 HUF
|| 1 HUF
= 0.0693 Gold
SPREAD 0.6% » Węgry

1 Gold
> 20.3392 BGN
|| 1 BGN
= 0.0499 Gold
SPREAD 0.14% » Bułgaria

1 Gold
> 15.338 NIS
|| 1 NIS
= 0.0652 Gold
SPREAD 0.00037% » Izrael

1 Gold
> 14.3226 TRY
|| 1 TRY
= 0.0699 Gold
SPREAD 0.011% » Turcja

1 Gold
> 24.7763 GRD
|| 1 GRD
= 0.06 Gold
SPREAD 48.65% » Grecja

1 Gold
> 79.8996 BEF
|| 1 BEF
= 0.0129 Gold
SPREAD 0.3% » Belgia

1 Gold
> 32.1319 PHP
|| 1 PHP
= 0.0512 Gold
SPREAD 64.51% » Filipiny

1 Gold
> 14.3899 IRR
|| 1 IRR
= 0.07 Gold
SPREAD 0.07% » Iran

1 Gold
> 20.25 FRF
|| 1 FRF
= 0.0494 Gold
SPREAD 0.0035% » Francja


Rynek szybko się zmienia więc gdy to czytasz podane wartości mogły już się zmienić. Jeśli coś źle przeliczyłem to proszę napisać w komentarzu. Jeśli art się podobał to zapraszam do oddania głosu, komentowania i subskrybowania mojej gazety

Źródło Informacji wyborcza.biz - W moim artykule jest tylko to co przyda się w świecie E-Sim.
Pozdrowienia dla Michałka
Previous article:
Słowniczek E-Sim cz.2 (6 years ago)

Next article:
Spółka Akcyjna||Wywiad (6 years ago)

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Fera | Vestia | Roxa | esim political game
Play on