Login:
Password:

Forgot password? Register
Lieutenant General
13 Level
5,038 Experience
54,700,138 Damage
9.0 Economy skill
3460 Strength
Hungary
Location
Slovakia
Citizenship
Day 1283 Birthday
Ranks
27 / 41 National by XP
25 / 41 National by DMG
2,896 / 5,009 Global by XP
2,394 / 5,009 Global by DMG
Enterprise
Military unit Slovak Borders Keepers
Working at

Damage:
6,024 / 9,489
Critical hit:
12,048 / 18,978
Base critical chance
12.5 %
+5.21 %
+2.78 %
+2.32 %
Total critical chance
22.81 %
22.81 %
Base miss chance
12.5 %
-7.04 %
-6.42 %
Overall miss chance
-0.96 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+5.0 %
Overall chance to avoid DMG
10.0 %
10.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
+0.78 %
Free flight final chance
0.78 %
0.78 %
+0.0
  • x3
  • x6
  • x7
  • x5
Friends (14)
Top achievements
Total achievements: 52 of 224See all achievements
Shouts
NeoNS813 k tvojmu referendu - (okrem toho že to je škoda zlata), ako sa navzájom vylučuje nájdenie silných spojencov a vybudovanie silnej ekonomiky že to nemôžeš robiť súčasne
Andraley posted 1 month ago

Povinné čítanie - novo zvolený prezident nevie ako hlboko sa vopchať maďarom do riti, dohoda ktorú predviedol prvú funkčný deň hraničí
Andraley posted 1 month ago

Beldo na hrad!
Andraley posted 1 month ago

You have been awarded with tournament medal and 3*medkit for participating in league!

celkom pekné chlapci, nabudúce vám pomôžem a dáme 5kitov
Andraley posted 6 months ago

dotácie nič?
Andraley posted 10 months ago

Misia #36: Spoznaj lepšie komunitu
Úloha: Opýtaj sa na IRC/Skype/Teamspeak, alebo iné kanály kde si môžeš písať s hráčmi z komunity mimo hru
Andraley posted 1 year ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | XIX | Xaria | agar new modes play new modes
Play on