Login:
Password:

Forgot password? Register
Debuffs
Generalissimus
24 Level
52,993 Experience
395,564,877 Damage
14.484375 Economy skill
3470 Strength
Turkey
Location
Armenia
Citizenship
Day 1085 Birthday
Ranks
17 / 149 National by XP
45 / 149 National by DMG
876 / 5,099 Global by XP
1,508 / 5,099 Global by DMG
Enterprise
Newspaper
Working at

Damage:
6,541 / 10,205
Critical hit:
13,082 / 20,410
Base critical chance
12.5 %
Total critical chance
12.5 %
12.5 %
Base miss chance
12.5 %
-3.62 %
-3.94 %
Overall miss chance
4.94 %
4.94 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+2.59 %
+3.23 %
+3.78 %
+2.2 %
+4.89 %
Overall chance to avoid DMG
21.69 %
21.69 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x25
  • x17
  • x12
  • x89
  • x15
Friends (70)
Top achievements
Total achievements: 85 of 224See all achievements
Shouts
Txeq uje qfur kdnem, patasxan tveq henc hmi, xi eq uje erkrord angam hanum cucakic, txavari patasxan tveq!
S_H_I_E_L_D_ posted 22 hours ago

#ԸնտրությունՉկա #Ընդվզիր #Բոյկոտիր
S_H_I_E_L_D_ posted 1 month ago

Congratulations! You have reached level 22
S_H_I_E_L_D_ posted 5 months ago

Քվեարկեք Armed Forces օգտին: Ուժ, Հայրենիք և Միասնություն: Ձեր ՎՀՀ Գերագույն մարշալ Մաքսիմ Շիելդ:

░░░░░██████████ ▄▄▄▄▄▄▄▄
▂▄▅██REVOLUTION ██▅▄
[███████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
S_H_I_E_L_D_ posted 5 months ago

Congratulations! You have reached level 21 and promoted to Supreme Marshall. Your further damage will be increased by your new rank.
S_H_I_E_L_D_ posted 7 months ago

Զորոն ՎՀՀ Նախագահ, դա նշանակում է Ուժ, Հայրենիք, Միասնություն: Ձեր Մաքսիմ Ֆելդմարշալ Շիելդ:
░░░░████████ ▄▄▄▄▄▄
▂▄▅██ZORO ██▅▄▃
[████████████████]
◥⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙▲⊙◤
S_H_I_E_L_D_ posted 7 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Xaria | WW2 | XIX | agar new modes play new modes
Play on