Login:
Password:

Forgot password? Register
Debuffs
About:


__________________________________


__________________________________

My Citizenships -
__________________________________

BUYING MERGE Equipments

Q4 Armor - 132 g
Q4 Shoes - 112 g
Q4 Pants - 122 g
Q4 Helmet - 20 g
Q4 Offhand - 53 g
Q4 Vision - 24 g
Q4 WU - 23 g

__________________________________
FOR ANY QUESTIONS

#ARARAT
__________________________________

My Damage
__________________________________

[ SELL ] VERYYY GOOODDD personal tank dmg , PRICE : 7.5g
__________________________________
Achievements

day 1262 - 100 BH
day 1329 - 200 BH
day 1410 - 300BH
day 1697 - 400BH

My best berserk!!!

__________________________________

Hail Guatemala

__________________________________

MODE ON / OFF
BH hunt OFF
2 Click ON


__________________________________

I in Click

__________________________________

My twin - _Sheriff_

My Bro - MEC HAYQ99

< List of my students >


NICK Finished school (YES / NO)
_Sheriff_ YES!
Kill_Man7 YES!
BoOm_17 YES!
bexey NO!
Azrael IVI NO!

__________________________________

Learn From Your Mistakes!! I like studying (By Davo )
Aregak
ARARAT van
ArmHay
Everything that bans me, makes me fill alive !

__________________________________

My citizenship country is not
responsible for my actions
__________________________________


__________________________________

The END

Deus Dimidiam
24 Level
50,295 Experience
2,513,358,089 Damage
18.375 Economy skill
3520 Strength
Armenia
Location
Guatemala
Citizenship
Day 858 Birthday
Ranks
2 / 16 National by XP
2 / 16 National by DMG
920 / 4,149 Global by XP
429 / 4,149 Global by DMG
Enterprise
Political office Party leader
Military unit ASALA
Newspaper
Working at

Damage:
6,982 / 17,559
Critical hit:
13,964 / 35,118
Base critical chance
12.5 %
+7.24 %
+7.87 %
+5.25 %
Total critical chance
32.86 %
32.86 %
Base miss chance
12.5 %
-8.66 %
-6.7 %
Overall miss chance
-2.86 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
Overall chance to avoid DMG
5.0 %
5.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x16
  • x4
  • x26
  • x2
  • x21
  • x427
  • x2
  • x78
Friends (323)
Top achievements
Total achievements: 124 of 224See all achievements
Shouts
#Where_is_league?!!
_Chieftain_ posted 10 hours ago

Suna is back

3 page of battels

finally
_Chieftain_ posted 8 days ago

Bye Bye

գնում եմ Գվատեմալա հանգստանամ
_Chieftain_ posted 22 days ago

ինձ թվումա մեկը որոշել էր Նեյտրալություն պահպանի, հը Արմ? եսի որպես կատակ, անցնենք բուն թեմային

Selling q6 Helmet Avoid/Crit
_Chieftain_ posted 23 days ago

Selling
q5 wep * stock 900 * 0.47
q5 gift * stock 309 * 0.47
q1 wep * stock 3793 * 0.071
Coment or PM
_Chieftain_ posted 26 days ago

Եթե ուզում եք ռեալ խաղացողներին ռեվորկ անեք հարց չկա իրանք իրանց ոտով կեթան . եթե ձեր նպատակը են էր որ Ասալան հելնի կլնի եդ. մենակ թե մի զգուշացում Ասալան հայաստանի ոչ մի ՆԱՊի չի ենթարկվելու . լավ մնաք
_Chieftain_ posted 1 month ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | XIX | Xaria | Nebula | agar new modes play new modes
Play on