Login:
Password:

Forgot password? Register

Citizen S E R J

Offline

Buffs:
None
Debuffs:
None

Supreme Generalissimuss
Level:
18
Experience:
22,978
Damage:
549,357,946
Economy skill:
11.234375 (12.82)
Strength:
3082
Location:
Armenia
Citizenship:
Armenia
Birthday:
Day 593

Ranks

National by XP:
33 / 243
National by DMG:
29 / 243
Global by XP:
1,608 / 6,101
Global by DMG:
1,009 / 6,101

Military unit:
KILIKIA Christian Legion

Party:
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն (ՀՅԴ)

Newspaper:

Working at:

Owned companies (0):
No companies

Political office:
No office

Active debts
  • 14000.0 Gold
    (payback time 1302 game day )

Damage:
5,817 / 9,110
Critical hit:
11,634 / 18,220
12.5 %
9.11 %
5.0 %
6.47 %
0.0 %
0.0 %
+1.59

  • x5
  • x11
  • x4
  • x59
  • x24

Friends(61):Top achievements:

Total achievements: 80 of 196
See all achievements

Shouts:
Ես շատ համբերատար ՄԱՐԴ եմ..բայց դե Քու...եմ Թուր..երի Մա..ան..
Պ Ա Տ Ե Ր Ա Զ Մ.
S E R J posted 1 month ago


Deputatner qvearkeq Paterazma .....
S E R J posted 1 month ago


ՀԱՅԱՍՏԱՆ
S E R J posted 1 month ago


Congratulations! You have been promoted to Supreme Generalissimuss. Your further damage will be increased by your new rank. Главный Генералиссимус
S E R J posted 1 month ago


Ընկերներ`Մենք "ԱՆՏԻ-ԹՈՒՐԱՆ Դաշինք"-ը որոշեցինք սկսել Նախագահին Իմպիչ տալու գործընթացը.
S E R J posted 1 month ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Refugia | Inferna | agar new modes play new modes
Play on