Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Prime Minister
x13
MoFa
x1
MoFa
x1
MoI
x1
MoD
x2
vCP
x1
LM
x1
MoE
x1
MoFa
x1
MoFa
x1
Imperial Generalissimus
26 Level
62,648 Experience
740,271,813 Damage
23.25 Economy skill
3493 Strength
Lithuania
Location
Sweden
Citizenship
Day 593 Birthday
Ranks
3 / 24 National by XP
5 / 24 National by DMG
738 / 5,088 Global by XP
1,106 / 5,088 Global by DMG
Enterprise
Political office Party leader
Military unit European Unity Movement
Newspaper
Working at

Damage:
7,024 / 10,537
Critical hit:
14,048 / 21,074
Base critical chance
12.5 %
+7.24 %
+5.43 %
+5.33 %
+3.2 %
+5.52 %
Total critical chance
39.22 %
39.22 %
Base miss chance
12.5 %
-6.41 %
-6.44 %
Overall miss chance
-0.35 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.32 %
+3.1 %
+5.13 %
+4.33 %
+5.43 %
+5.55 %
Overall chance to avoid DMG
35.86 %
35.86 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+0.0
  • x35
  • x14
  • x36
  • x31
  • x357
  • x57
Friends (121)
Top achievements
Total achievements: 121 of 224See all achievements
Shouts
Gällande den senaste tidens turbulens så finns det en hel del som man hade önskat att kritikerna hade gjort annorlunda.

Till att börja hade man åtminstone kunnat försöka föra någon form av konstruktiv diskussion kring landets problem och eventuella lösningar istället för att som Viktorthornhill starta ett inbördeskrig.

Jag stöttar inte den sida som vänder sig till splittrande konflikter snarare än konstruktiv diskussion. Först om diskussion misslyckas bör man vända sig till sådana medel!
TheLegion posted 12 days ago

I ask the new CP soundje to please explain the reasoning behind why he wishes to leave our current coalition, but also what his alternative to this coalition is?
TheLegion posted 5 months ago

Kongressen bör acceptera förfrågan om medborgarskap från Gerrie95 !

The Congress should accept the request for citizenship by Gerrie95 !
TheLegion posted 6 months ago

Den svenska regeringen jobbar med att anställa fler till de statliga företagen i vår militära enhet. Dessutom har Sverige gått plus under en längre tid vilket har gett oss en hel del guld för att investera i nya projekt, men även för att kunna bygga ut det som vi redan har. Dessutom rekommenderar vi nu alla att gå med i den statliga militära enheten.

Detta kommer fortsätta och jag vill tacka våra ministrar brixter och TheSilentHero för deras trogna arbete!
TheLegion posted 6 months ago

Jag uppmanar alla kongressledamöter att rösta nej till förslaget om att frånta BlackCondor sitt medborgarskap. Vi behöver faktiskt personer som är villiga att kämpa för Sverige, men som även är aktiva och det verkar ju knappast finnas någon substans i det som soundje säger gällande hans motivering till att frånta medborgarskap.
TheLegion posted 6 months ago

soundje , jag röstade nej på ditt förslag gällande återkallande av medborgarskap för BlackCondor eftersom att jag inte ser någon anledning till att rösta ja på det förslaget. Du får dock väldigt gärna förklara varför du vill återkalla hans medborgarskap.
TheLegion posted 6 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | XIX | Xaria | Nebula | agar new modes play new modes
Play on