Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Current Prime Minister

Prime Minister
x11
MoFa
x1
MoFa
x1
MoI
x1
MoD
x2
vCP
x1
LM
x1
MoE
x1
MoFa
x1
Imperial Generalissimus
25 Level
55,836 Experience
635,132,039 Damage
20.09375 (20.82) Economy skill
3280 Strength
Finland
Location
Sweden
Citizenship
Day 593 Birthday
Ranks
2 / 27 National by XP
2 / 27 National by DMG
761 / 5,018 Global by XP
1,092 / 5,018 Global by DMG
Enterprise
Political office President of Sweden
Military unit Nordic Unity Movement
Newspaper
Working at

Damage:
7,069 / 10,605
Critical hit:
14,138 / 21,210
Base critical chance
12.5 %
+7.24 %
+5.52 %
Total critical chance
25.26 %
25.26 %
Base miss chance
12.5 %
-8.61 %
-8.3 %
-5.25 %
Overall miss chance
-9.66 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.32 %
+3.34 %
+7.2 %
+5.13 %
+4.33 %
+5.43 %
+5.55 %
Overall chance to avoid DMG
43.3 %
40.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
+2.69 %
Free flight final chance
2.69 %
2.69 %
+0.73
  • x32
  • x13
  • x30
  • x27
  • x303
  • x47
Friends (135)
Top achievements
Total achievements: 113 of 201See all achievements
Shouts
I urge all congressmen to accept the CS-application sent by Alev !
TheLegion posted 7 days ago

I urge any congressman to accept the CS-application made by TheSilentHero .
TheLegion posted 14 days ago

Jag uppmanar alla medborgare att hjälpa våra belgiska kamrater och slåss för Belgien mot Nederländerna i Antwerpen-Limburg .

I urge all citizens to help our Belgian comrades and to fight for Belgium against the Netherlands in Antwerpen-Limburg .
TheLegion posted 27 days ago

Jag har nu föreslaget att Sverige ska gå med i koalitionen "Desert Fox", och jag ser gärna att kongressmedlemmarna röstar igenom förslaget så snart som möjligt.
TheLegion posted 1 month ago

Jag ber alla kongressmedlemmar att rösta för förslaget om att lämna vår nuvarande koalition "The Unity", detta då regeringen anser att den nuvarande koalitionen inte har något egentligt syfte, och vi vill istället gå med i "Desert Fox" som vi ser många fördelar med.
TheLegion posted 1 month ago

Jag uppmanar kongressledamöterna att acceptera ansökan om medborgarskap från Soldier001 .
TheLegion posted 3 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Suburbia | Harmonia | Terra | agar new modes play new modes
Play on