Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Prime Minister
x13
MoFa
x1
MoFa
x1
MoI
x1
MoD
x2
vCP
x1
LM
x1
MoE
x1
MoFa
x1
Imperial Generalissimus
26 Level
60,794 Experience
724,461,581 Damage
21.421875 (22.15) Economy skill
3368 Strength
Sweden
Location
Sweden
Citizenship
Day 593 Birthday
Ranks
12 / 36 National by XP
14 / 36 National by DMG
719 / 5,022 Global by XP
1,061 / 5,022 Global by DMG
Enterprise
Military unit Nordic Unity Movement
Newspaper
Working at

Damage:
7,258 / 10,887
Critical hit:
14,516 / 21,774
Base critical chance
12.5 %
+7.24 %
+5.52 %
Total critical chance
25.26 %
25.26 %
Base miss chance
12.5 %
-8.61 %
-8.3 %
-5.25 %
Overall miss chance
-9.66 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+7.32 %
+3.34 %
+7.2 %
+5.13 %
+4.33 %
+5.43 %
+5.55 %
Overall chance to avoid DMG
43.3 %
40.0 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
+2.69 %
Free flight final chance
2.69 %
2.69 %
+0.73
  • x33
  • x14
  • x32
  • x29
  • x346
  • x54
Friends (141)
Top achievements
Total achievements: 118 of 218See all achievements
Shouts
I ask the new CP Rizhiks2k to please explain the reasoning behind why he wishes to leave our current coalition, but also what his alternative to this coalition is?
TheLegion posted 1 month ago

Kongressen bör acceptera förfrågan om medborgarskap från Gerrie95 !

The Congress should accept the request for citizenship by Gerrie95 !
TheLegion posted 2 months ago

Den svenska regeringen jobbar med att anställa fler till de statliga företagen i vår militära enhet. Dessutom har Sverige gått plus under en längre tid vilket har gett oss en hel del guld för att investera i nya projekt, men även för att kunna bygga ut det som vi redan har. Dessutom rekommenderar vi nu alla att gå med i den statliga militära enheten.

Detta kommer fortsätta och jag vill tacka våra ministrar brixter och TheSilentHero för deras trogna arbete!
TheLegion posted 2 months ago

Jag uppmanar alla kongressledamöter att rösta nej till förslaget om att frånta BlackCondor sitt medborgarskap. Vi behöver faktiskt personer som är villiga att kämpa för Sverige, men som även är aktiva och det verkar ju knappast finnas någon substans i det som Rizhiks2k säger gällande hans motivering till att frånta medborgarskap.
TheLegion posted 2 months ago

Rizhiks2k , jag röstade nej på ditt förslag gällande återkallande av medborgarskap för BlackCondor eftersom att jag inte ser någon anledning till att rösta ja på det förslaget. Du får dock väldigt gärna förklara varför du vill återkalla hans medborgarskap.
TheLegion posted 2 months ago

I urge all congressmen to accept the CS-application sent by Alycia Debnam Carey !
TheLegion posted 3 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Suburbia | Harmonia | Terra | agar new modes play new modes
Play on