Login:
Password:

Forgot password? Register
About:
Join new permanent speed server Alpha http://alpha.e-sim.org/lan.758/
Legendary Generalissimuss
36 Level
129,249 Experience
823,678,800 Damage
15.1875 (16.19) Economy skill
3698 Strength
Poland
Location
Poland
Citizenship
Day 548 Birthday
Ranks
12 / 180 National by XP
38 / 180 National by DMG
292 / 3,692 Global by XP
1,128 / 3,692 Global by DMG
Enterprise
Political office Congress member of Poland
Military unit Antifa
Working at

Damage:
8,553 / 12,797
Critical hit:
17,106 / 25,594
Base critical chance
12.5 %
+7.16 %
+1.6 %
+6.55 %
+2.08 %
Total critical chance
29.89 %
29.89 %
Base miss chance
12.5 %
-2.26 %
-8.44 %
-8.06 %
Overall miss chance
-6.26 %
0.0 %
Base chance to avoid DMG:
5.0 %
+3.41 %
Overall chance to avoid DMG
8.41 %
8.41 %
Base chance to use less weapons per berserk
5.0
Final chance to use less weapons per berserk
0.0
0.0 %
Base chance to find a weapon
5.0
Final chance to find a weapon
0.0
0.0 %
Free flight base chance
5.0 %
Free flight final chance
0.0 %
0.0 %
+1.01
  • x21
  • x17
  • x11
  • x238
  • x71
Friends (17)
Top achievements
Total achievements: 114 of 232See all achievements
Shouts
Proszę o głosy w wyborach do kongresu. Zawsze 100% skuteczności i aktywności w głosowaniach na każdym serwerze.
Piotr Bendyk posted 24 days ago

Proszę o głosy w wyborach do kongresu. Zawsze 100% skuteczności i aktywności w głosowaniach na każdym serwerze.
Piotr Bendyk posted 1 month ago

Proszę o głosy w wyborach do kongresu. Zawsze 100% skuteczności i aktywności w głosowaniach na każdym serwerze.
Piotr Bendyk posted 2 months ago

Proszę o głosy w wyborach do kongresu. Zawsze 100% skuteczności i aktywności w głosowaniach na każdym serwerze.
Piotr Bendyk posted 3 months ago

Głosuj na Piotra Bendyka.
To stabilne państwo i rozwój militarny.
Piotr Bendyk posted 4 months ago

Proszę o głosy w wyborach do kongresu. Zawsze 100% skuteczności i aktywności w głosowaniach na każdym serwerze.
Piotr Bendyk posted 4 months ago


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | Alpha | Luna | agar new modes play new modes
Play on