Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Czech Republic
Members
4
Total party strength
12,663
Party type
Imperial
Prestige
3794
Wins in presidential elections
8
Wins in congress elections
128
 Vojevudce


Party Leader


Description
Moudří jako Havran mezi ptactvem, čistí jako stříbro mezi kovy.


Požadavky přijetí:
Členem se může stát pouze ten, kdo je morálně i trestně bezúhonný. Pokud jste se dříve obohacovali na úkor jiných, ponižovali, uráželi na cti, nebudete přijati. Výjimkou jest, když uchazeč daruje státu zlato ve výši jeho provinění, jehož hodnota bude stanovena vedením Řádu, nebo již delší dobu nic závažného neprovedl a přísažně se zaváže, že v budoucnu ani nic dalšího neprovede. O přijetí takového uchazeče hlasuje rada Řádu.

Filozofie strany:
ŘSH bude jednat v nejlepším zájmu eČR. Pokud bude současná vláda fungovat, bude ŘSH působit jako podpůrná strana, která bude jednat i hlasovat ve prospěch této vlády. Pokud se do vedení eČR dostanou nečestní lidé, Řád bude usilovat o převzetí kontroly nad vládou osobně.

Stranický Discord

Members
Vojevudce
13 days ago
Moranos
9 days ago
gareco
1 year ago
El Picha
2 months ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Suburbia | Harmonia | Terra | agar new modes play new modes
Play on