Login:
Password:

Forgot password? Register

Party


Country
Latvia
Members
3
Total party strength
10,126
Party type
Centre
Prestige
2068
Wins in presidential elections
1
Wins in congress elections
91
Martinsslieka


Party Leader


Description
Партия создана с целью представлять интересы не этнических латышей, снизить эмиграцию пользователей по причине этнической дискриминации и увеличить количество пользователей зарегистрированных в Латвии, тем самым усилить латвийскую экономику и военный потенциал.

Partija izveidota ar mērķi pārstāvēt ne etnisko latviešu intereses, mazināt lietotāju emigrāciju etniskās diskriminācijas dēļ un palielināt Latvijā reģistrēto lietotāju skaitu, tādējādi stiprinot Latvijas ekonomiku un militāro potenciālu.

The party created to represent interests of non-ethnic Latvians, to reduce users emigration due to ethnic discrimination and to increase the number of users registered in Latvia, thus strengthening the Latvian economy and military capability.

Members
Martinsslieka
3 years ago
Rycon
1 year ago
Leopolds
2 months ago
forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Xaria | WW2 | XIX | agar new modes play new modes
Play on