Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

 Kill_Man7


Redactor

58


11
Հնարքներ սունայում (Political)
Posted 9 months ago by
Kill_Man7    
Report


●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬
Ինչպես ստեղծել աղյուսակ սունայում
[table ]Աղյուսակ_1, Աղյուսակ_2, Աղյուսակ_3|Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_1,Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_2, Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_3|Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_1, Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_2, Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_3[/table]
Ուղակի հեռացրեք [table ] բացատը և կստանաք
Աղյուսակ_1 Աղյուսակ_2 Աղյուսակ_3
Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_1Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_2 Աղյուսակ_1_Աղյուսակ_3
Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_1 Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_2 Աղյուսակ_2_Աղյուսակ_3

●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬
Ինչպես տեղադրել որևէ երկիր դրոշ
[flag ]Երկիր անվանում[/flag]
Ուղակի հեռացրեք [flag ] բացատը և կստանաք

●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬●●▬▬▬♕♔♕▬▬▬

Previous article:
Նամակ Ձմեռ Պապիկին (9 months ago)

Next article:
Կգնեմ,կծախեմ (9 months ago)


Comments (5)
16-01-2018 19:42:50
(9 months ago)


dddd

15-01-2018 8:30:33
(9 months ago)


dfdfd

15-01-2018 7:10:46
(9 months ago)


MERSI TEXEKUTYAN HAMAR


14-01-2018 13:17:29
(9 months ago)


Achilles_29 Աբրիս ինֆորմացիայի համար

14-01-2018 12:43:01
(9 months ago)


[equipment]հագուստի կոդը[\equipment] Kill_Man7New comment
Message:

Characters remaining:

1000


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Primera | Secura | Suna | Xaria | Nebula | Luna | agar new modes play new modes
Play on