Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

TheAssassins


Redactor

95


19
Serbest Cumhuriyet Fırkası ( Partisi ) (Political)
Posted 9 days ago by
TheAssassins    
Report


Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet döneminde kurulan ve çok partili siyasal yaşama geçiş yolunda ikinci deneme olan siyasi partidir.

Ali Fethi Bey, Paris Büyükelçiliği’nden dönüşünde Gazi Mustafa Kemal’in önerisi ve onayıyla Serbest Cumhuriyet Fırkası’nı kurdu (12 Ağustos 1930). Programında, partinin cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve lâiklik ilkelerine bağlı olduğu vurgulanıyor, yabancı sermayenin ülkeye girmesinin özendirilmesi isteniyor, ekonomik yaşamda sürekli devlet müdahalesine karşı çıkılıyordu.

SCF kısa sürede geniş bir destek kazanarak Cumhuriyet Halk Fırkası (CHF) yönetimini kaygılandırdı. SCF’nin iktidara ancak cumhurbaşkanıyla çatışarak gelebileceğini kavrayan Fethi Bey bunun çok ağır sonuçlar yaratacağı inancıyla, 17 Aralık 1930'da Dahiliye Vekâleti’ne başvurarak SCF’nin feshedildiğini açıkladı.Previous article:
SuTrade Product Prices (17 days ago)


Comments (1)
19-03-2017 12:04:13
(9 days ago)


Çok kısa olmuş. Az daha uzun olsaydı iyiymiş.New comment
Message:

Characters remaining:

1000


Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Tickets | Primera | Secura | Suna | Refugia | Inferna | agar new modes play new modes
Play on