Login:
Password:

Forgot password? Register

Article

rep1481


Redactor

2


5
Girişimcilik Testi (Economical)
Posted 5 years ago by
rep1481    
ReportAşağıdaki testi cevaplandırarak girişimcilik potansiyelinizi belirleyebilirsiniz. Ankete verdiğiniz cevaplara karşılık gelen puanları topladığınızda toplam puanınıza göre girişimcilik düzeyinizi değerlendirerek tespit edebilirsiniz. Teste verdiğiniz yanıtlara ait puanları ve bu puanların toplamlarının ne anlama geldiğinin anahtarları testin sonunda verilmiştir.

1.Anne ve babanız nasıl çalıştı / çalışıyor?
a) Her ikisi de çalışma yaşamlarının büyük bölümünde çalıştılar.
b) Her ikisi de çalışma hayatlarının bir bölümünde çalıştılar.
c)Yalnızca biri, çalışma hayatının büyük bölümünde çalıştılar.
d)Yalnızca biri, çalışma hayatının az bir bölümünde çalıştılar.

2.Ailenizin kaçıncı çocuğusunuz?
a) En büyük
b) Ortanca
c) En küçük
d) Diğer

3. Bir girişimde bulunmak için en önemli dürtünüz şunlardan hangisidir?
a) Para kazanmak
b) Kendimin patronu olmak
c) Ünlü olmak
d) Fazla enerjimi harcamak

4. Güç sorunlara hangi yolla çare bulursunuz?
a) Çok çalışarak
b)Akıllı çalışarak
c) Disiplinli ve düzenli çalışarak
d) Rastgele çalışarak

5. Bir işe girişmek için gerekli en önemli girdi:
a) Paradır.
b) Bir iş fikri ya da üründür.
c) Müşteridir.
d) Motivasyon ve çok çalışmadır.

6. Bir toplulukta:
a) Kişilere ne söyleyeceğinizi asla bilmezsiniz.
b) Toplantının yıldızı durumunda olursunuz.
c) Kalabalığa karışır idare edersiniz.
d) Topluluğa asla gitmezsiniz.

7.Aşağıdakilerden hangisine çok çabuk kapılırsınız?
a)Yeni iş fikirlerine
b)Yeni işe giren kimselerden bazılarına ya da hepsine
c)Yeni üretim fikirlerine
d)Yeni finansman planlarına

8.Aşağıdaki tiplerden hangisi “sağ kolunuz” olmaya en yakın adaydır?
a) Parlak ve tembel
b) Parlak ve enerjik
c) Sessiz ve enerjik
d) Düzenli ve sessiz

9. Siz, hangi nedenle işleri daha iyi yaparsınız?
a) Daima zamanında iş yaparsınız.
b) Çok iyi organize olmuşsunuzdur.
c) Çok iyi kayıt tutarsınız.
d) İş yeri kurallarına uyarsınız.

10.Aşağıdakiler arasında bir seçim yapabilecek olsanız hangisini seçerdiniz?
a) Profesyonel futbol
b) Satış
c) Danışmanlık
d)Amatör tenis

11. Herhangi bir yakınınız ya da çalışma alanınızda uzman ama tanımadığınız ve güvenilir kişiler arasında seçim yapacak olsanız tercihiniz hangisi olurdu?
a)Yakın arkadaşınız
b) Uzman ve güvenilir kişi
c)Yakın akrabanız
d) Tanımadığınız kişi

12. Eylem gerektiren iş durumlarında aşağıdaki kişilerden hangisiyle birlikte sonuca gideceğinizi düşünürsünüz?
a) Bazı itirazlarla aynı fikirde olan
b) Sizinle aynı fikirde olan
c)Aynı fikirde olmayan
d) Hiçbir fikir bildirmeyen

13.Yarışmalı bir oyunda aşağıdakilerden hangisine önem verirsiniz?
a) Ne denli iyi oynadığınıza
b) Kazanıp kaybettiğinize
c) Her ikisine
d) Hiçbirine

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 ) a.10 -------------- b.5 -------------------------- c.5 ------------------------- d.2
2 ) a.15 -------------- b.2 -------------------------- c.0 ------------------------- d.0
3 ) a.0 ---------------- b.15 ------------------------ c.0 ------------------------- d.0
4 ) a.0 ---------------- b.5 -------------------------- c.10 ----------------------- d.10
5 ) a.0 ---------------- b.10 ------------------------ c.0 ------------------------- d.0
6 ) a.0 ---------------- b.10 ------------------------ c.3 ------------------------- d.3
7 ) a.15 -------------- b.5 -------------------------- c.10 ----------------------- d.10
8 ) a.2 ---------------- b.10 ------------------------ c.0 ------------------------- d.0
9 ) a.5 ---------------- b.15 ------------------------ c.5 ------------------------- d.5
10) a.3 ---------------- b.10 ------------------------ c.0 ------------------------- d.0
11) a.0 ---------------- b.10 ------------------------ c.0 ------------------------- d.0
12) a.0 ---------------- b.2 -------------------------- c.0 ------------------------- d.0
13) a.8 ---------------- b.10 ------------------------ c.15 ----------------------- d.15


Aldığınız Girişimcilik Puan Profiliniz

147-130 Çok başarılı bir girişimcisiniz.
129-100 Başarılı bir girişimcisiniz.
99- 60 Girişimcisiniz.
59- 40 Sizde, gizli kalmış bir girişimci ruhu var.
39- 24 Potansiyel bir girişimcisiniz.
23-10 Girişimcilik sınırındasınız.
9< Ücretle çalışmalısınız, daha başarılı olursunuz!


Kaynak: 2015-2016 Ortaöğretim Girişimcilik Ders Kitabı

ESim
or
Register for free:
Only letters, numbers, underscore and space are allowed (A-Z,a-z,0-9,_,' ')
Show more

By clicking 'Sign Up!', you agree to the Rules and that you have read the Privacy Policy.

About the game:


USA as a world power? In E-Sim it is possible!

In E-Sim we have a huge, living world, which is a mirror copy of the Earth. Well, maybe not completely mirrored, because the balance of power in this virtual world looks a bit different than in real life. In E-Sim, USA does not have to be a world superpower, It can be efficiently managed as a much smaller country that has entrepreneurial citizens that support it's foundation. Everything depends on the players themselves and how they decide to shape the political map of the game.

Work for the good of your country and see it rise to an empire.

Activities in this game are divided into several modules. First is the economy as a citizen in a country of your choice you must work to earn money, which you will get to spend for example, on food or purchase of weapons which are critical for your progress as a fighter. You will work in either private companies which are owned by players or government companies which are owned by the state. After progressing in the game you will finally get the opportunity to set up your own business and hire other players. If it prospers, we can even change it into a joint-stock company and enter the stock market and get even more money in this way.


In E-Sim, international wars are nothing out of the ordinary.

"E-Sim is one of the most unique browser games out there"

Become an influential politician.

The second module is a politics. Just like in real life politics in E-Sim are an extremely powerful tool that can be used for your own purposes. From time to time there are elections in the game in which you will not only vote, but also have the ability to run for the head of the party you're in. You can also apply for congress, where once elected you will be given the right to vote on laws proposed by your fellow congress members or your president and propose laws yourself. Voting on laws is important for your country as it can shape the lives of those around you. You can also try to become the head of a given party, and even take part in presidential elections and decide on the shape of the foreign policy of a given state (for example, who to declare war on). Career in politics is obviously not easy and in order to succeed in it, you have to have a good plan and compete for the votes of voters.


You can go bankrupt or become a rich man while playing the stock market.

The international war.

The last and probably the most important module is military. In E-Sim, countries are constantly fighting each other for control over territories which in return grant them access to more valuable raw materials. For this purpose, they form alliances, they fight international wars, but they also have to deal with, for example, uprisings in conquered countries or civil wars, which may explode on their territory. You can also take part in these clashes, although you are also given the opportunity to lead a life as a pacifist who focuses on other activities in the game (for example, running a successful newspaper or selling products).


At the auction you can sell or buy your dream inventory.

E-Sim is a unique browser game. It's creators ensured realistic representation of the mechanisms present in the real world and gave all power to the players who shape the image of the virtual Earth according to their own. So come and join them and help your country achieve its full potential.


Invest, produce and sell - be an entrepreneur in E-Sim.


Take part in numerous events for the E-Sim community.


forum | Laws | Privacy policy | Staff | Wikia | Alpha | Primera | Secura | Suna | Aura | Vita | Nova | esim political game
Play on